Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ11 που επιθυμούν να
αποσπαστούν σε λειτουργικά κενά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τμήματα Ένταξης , να υποβάλλουν
αίτηση στη   Διεύθυνση  Π.Ε. Έβρου μέχρι την Παρασκευή 30-08-2019.

Για την πρόσκληση δείτε: Λήψη του εγγράφου