Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου έγιναν οι τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (Γ’ φάση) ΠΕ70, ΠΕ60 και οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ11 και ΠΕ79.01  καθώς και η διαπίστωση των εναπομείναντων  λειτουργικών κενών.

Λήψη του πίνακα των τοποθετήσεων υπεράριθμων

Λήψη του πίνακα των λειτουργικών κενών  ΠΕ70, ΠΕ60, ΕΑΕ

Λήψη του πίνακα των λειτουργικών κενών Ειδικοτήτων