Πανελλαδική έρευνα 2018 για την εκπαίδευση στη χώρα μας

Πανελλαδική έρευνα της Global Link  ενόψει της απονομής των Education Leaders Awards 2018.

Αντικειμενικό αλλά όχι δίκαιο θεωρούν στην πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, ενώ εκφράζουν επιφυλάξεις για το αν θα ωφελήσουν τελικά την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας οι συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που βρίσκονται σε εξέλιξη σε αρκετές περιοχές.

Συνολικά, τα σημαντικότερα προβλήματα που αναγνωρίζουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί στον χώρο της παιδείας είναι η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού (71%), η υποχρηματοδότηση (66%) και η έλλειψη αξιολόγησης και οι ελλιπείς υποδομές (44%). Ακόμη το 97% απαντάει ότι οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα ασχολούνται με τα προβλήματα της νεολαίας «καθόλου ή λιγότερο από όσο πρέπει».

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα συμπεράσματα πανελλαδικής έρευνας που ολοκλήρωσε τις προηγούμενες ημέρες η εταιρεία Global Link για την Boussias Communications ενόψει της απονομής των Education Leaders Awards 2018 powered by RDC Informatics.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των βραβείων είναι φέτος η πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και πρώην υπουργός Παιδείας, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 1.248 εκπαιδευτικούς δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων απ’ όλη τη χώρα (29% από την Αθήνα, 16% από τη Μακεδονία, 14% από τη Θεσσαλονίκη, 7% από την Πελοπόννησο, κ.λπ.).

Τα παρακάτω είναι μερικά από τα αποτελέσματα της έρευνας με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων:

Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα της παιδείας στην χώρα μας; Η έλλειψη στρατηγικού συνολικού σχεδιασμού, απαντάει το 71% του δείγματος. Ακολουθούν οι απαντήσεις: η υποχρηματοδότηση 66%, η έλλειψη αξιολόγησης και οι ελλιπείς υποδομές (44%), τα αναχρονιστικά προγράμματα σπουδών (27%), οι πελατειακού χαρακτήρα νοοτροπίες (18%), η έλλειψη λογοδοσίας (16%), τα κρούσματα βίας και η έλλειψη τάξης και εφαρμογής των κανόνων (12%).

Στην ερώτηση αν τα προγράμματα καινοτομίας στην ελληνική εκπαίδευση έχουν αποτέλεσμα το 77% απαντάει ότι έχουν αποτέλεσμα και είναι απαραίτητα (73% καταγράφηκε στην ίδια κατηγορία το 2017), ενώ το 49% απαντάει ότι δεν αξιοποιούνται ποτέ (34% ήταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2017, κάτι που δείχνει ότι η εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων καινοτομίας έχει μειωθεί πολύ μέσα σε μια μόνο χρονιά).

Πρέπει να επεκταθεί η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση με τη μορφή ταμπλέτας αντί βιβλίων ή μαθημάτων μέσω διαδραστικών πινάκων και τηλεκπαίδευσης μέσω σχολείων; Το 50% απαντάει όχι γιατί το μάθημα πρέπει να γίνεται με σχολικά βιβλία (με το 72% ωστόσο των ιδιοκτητών σχολών να πιστεύουν αυτό) και το 47% απαντάει ναι, θα απελευθερώσουν τη διδασκαλία.

Έχετε εμπιστοσύνη στο εκπαιδευτικό έργο της χώρας; Το 80% απαντάει ναι, αν και ένα 17% αποκρίθηκε όχι, κυρίως οι ιδιοκτήτες σχολών 60% και η ιδιωτική εκπαίδευση 50%.

Το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων ένα 69% του δείγματος το κρίνει αντικειμενικό (64% το 2017) και ένα 45% δίκαιο (40% το 2017). Το 31% παρόλα αυτά κρίνει ότι δεν είναι αντικειμενικό (36% το 2017) και το 55% ότι δεν είναι δίκαιο (60% το 2017).

– Το 71% του δείγματος κρίνει ότι το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας πρέπει να αλλάξει, με το 82% να δίνει την ίδια απάντηση την περασμένη χρονιά, δείγμα προφανώς της κόπωσης του εκπαιδευτικού χώρου από τις συνεχείς προτάσεις για αλλαγές στο θέμα. Πάντως οι φετινές απαντήσεις προέρχονται στην πλειονότητα τους (82%) από την περιοχή της Κρήτης και από ιδιοκτήτες σχολών (82%).

– Εμπιστοσύνη στα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας έχει το 80% των ερωτηθέντων (90% στην Αθήνα), ενώ το 16% απαντάει ότι δεν τα εμπιστεύεται.

– Το 45% του δείγματος (62% στα νησιά, 57% στην Κρήτη και 51% στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) απαντάει ότι «οι συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων και ΤΕΙ δεν θα ωφελήσουν την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας τα επόμενα χρόνια».

– Το 48% αναφέρει ότι οι φοιτητές των Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας πρέπει να επιλέγονται από το κράτος με τη συνεργασία πανεπιστημίων και ΤΕΙ και το 46% ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να ορίζουν τα κριτήρια και τον αριθμό των εισακτέων τους.

– Το 49% των ερωτηθέντων απαντάει ότι η όποια μέθοδος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου δεν πρέπει να συνδεθεί με την μισθολογική τους εξέλιξη ή τις προαγωγές τους. Το 46% (με το 76% των προερχόμενων από την ιδιωτική εκπαίδευση) κρίνει ότι πρέπει να συνδεθεί.

– Στην ερώτηση εάν κατά την οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα τα δημόσια σχολεία λειτουργούν επαρκώς, το 40% απαντάει ότι δεν λειτουργούν επαρκώς, με το 64% των εργαζομένων στην ιδιωτική εκπαίδευση να δηλώνει το ίδιο και το 39% να απαντάει ότι λειτουργούν επαρκώς.

– Το 66% του δείγματος αναφέρει ότι η διδακτική ύλη στα σχολεία είναι μεγάλη και δεν καλύπτεται, ενώ το 72% αναφέρει ότι χάνονται διδακτικές ώρες από τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία και το 83% ότι οι τάξεις χρειάζονται περισσότερη οργάνωση. Τέλος, το 89% απαντάει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υποδομών στα σχολεία.

– Το 79% απαντάει ότι νιώθει απαισιοδοξία από τις αλλαγές στην παιδεία που προετοιμάζονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια.

– Τα σημαντικότερα αγαθά σε μια κοινωνία για το 89% του δείγματος είναι η παιδεία, για το 69% η ειρήνη και η δημοκρατία, για το 33% η αλληλεγγύη, για το 13% η ασφάλεια, για το 11% η ευμάρεια και η οικονομική άνεση, για το 9% η υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και για το 8% οι κοινές δράσεις πολιτών.

Τα τρία σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα κατά τους εκπαιδευτικούς είναι κατά 65% η ανεργία, κατά 52% η έλλειψη στόχων, κατά 36% η φτώχεια και οι χαμηλοί μισθοί. Ακολουθεί, ωστόσο, η παιδεία και το εκπαιδευτικό σύστημα κατά 30%.

Η τελετή απονομής των βραβείων.

Η τελετή απονομής των Education Leaders Awards 2018 έγινε την Παρασκευή 18 Μαΐου, ενώ τιμητικά βραβεία δόθηκαν από τα μέλη της κριτικής επιτροπής:

στους πέντε φοιτητές (μέλη του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών) που τιμήθηκαν στον 24ο Μαθηματικό φοιτητικό διαγωνισμό IMC (International Mathematics Competition) που πραγματοποιήθηκε στη Βουλγαρία. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο παγκόσμιο μαθηματικό διαγωνισμό για φοιτητές που διοργανώνεται από το University College London και στον οποίο οι φοιτητές διαγωνίζονται δύο ημέρες σε πέντε προβλήματα την ημέρα,

στην Ελληνοκύπρια Άντρια Ζαφειράκου, που βραβεύτηκε για την ιδιαίτερη παιδαγωγική της μέθοδο και την επίδραση των καλλιτεχνικών μαθημάτων στη κριτική σκέψη των παιδιών,

στον καθηγητή στην Ιατρική σχολή του Χάρβαρντ των ΗΠΑ και ογκολόγο στο General Hospital της Μασαχουσέτης Οθωνα Ηλιόπουλο, ο οποίος πραγματοποιεί έρευνα υψηλού επιστημονικού επιπέδου σχετικά την γενετική προδιάθεση σε θέματα κακοηθειών και συμμετέχει στην οργάνωση δικτύου «ιατρική ακριβείας» στη χώρα μας,

στον επικεφαλής έρευνας και σχεδιασµού των ηλεκτρικών κινητήρων της Tesla Motors Κωνσταντίνο Λάσκαρη, απόφοιτο του ΕΜΠ και έναν από τους ανθρώπους που βοήθησε να έλθει η Tesla στην Ελλάδα και να ιδρύσει την Tesla Greece που σύντομα ξεκινάει την έρευνά της από το ερευνητικό κέντρο του Δημόκριτου.

πηγή: Το Βήμα

 

Μπορείτε να δείτε την τελετή απονομής των Education Leaders Awards 2018, στο βίντεο που ακολουθεί:

Αφήστε μια απάντηση