Διεθνής έρευνα για τη διδασκαλία και τη μάθηση 2013. Οδηγός εκπαιδευτικού.

TALIS 2013

Η παρούσα δημοσίευση – φυλλάδιο όχι μόνο παρουσιάζει τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας TALIS 2013, αλλά προσφέρει επίσης ιδέες και συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς και διευθυντές των σχολείων για το πώς μπορούν να βελτιώσουν διδασκαλία και τη μάθηση στα σχολεία τους. Είναι τόσο ένας οδηγός διδασκαλίας και μάθησης όσο και ένα εγχειρίδιο για την οικοδόμηση της αριστείας στη διδασκαλία.

TALIS σημαίνει «Teaching and Learning International Survey», επικεντρώνεται στις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και το περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης στα σχολεία και συντονίζεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Περιεχόμενα φυλλαδίου:

Τι είναι TALIS.

Κύρια χαρακτηριστικά του TALIS.

Τι πιστεύουν οι δάσκαλοι για την μάθηση των σπουδαστών.

Τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη.

Πώς οι διευθυντές σχολείων υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους.

Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σε ποιο βαθμό τα σχολεία χρησιμοποιούν εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται σίγουροι για την ικανότητά τους να διδάξουν;

Οι εκπαιδευτικοί αντλούν ικανοποίηση από την καθημερινή δουλειά τους;

Φυλλάδιο

 

Πηγή: http://www.oecd-ilibrary.org/

Αφήστε μια απάντηση