Επαναληπτικά θέματα με απαντήσεις στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου από την Ε.Μ.Ε.

EME

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) δημοσιεύει από το 2006 και κάθε δύο χρόνια, επαναληπτικά θέματα εξετάσεων στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου. Πρόκειται για απαιτητικά θέματα, που απευθύνονται κυρίως σε μαθητές με αρκετές γνώσεις και ικανότητες στα Μαθηματικά.

Παρ’ όλα αυτά όμως όλοι οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το εξαιρετικό υλικό, που δημιουργήθηκε από μια μεγάλη και αξιόλογη ομάδα συναδέλφων.
Επαναληπτικά θέματα 2006
Θέματα 1 -11
Θέματα 12 -21
Θέματα 22 -33

Επαναληπτικά θέματα 2008
Θέματα 1 -16
Θέματα 17 -32

Επαναληπτικά θέματα 2010
Θέματα 1 -12
Θέματα 13 -24
Θέματα 25 -36 

Επαναληπτικά θέματα 2012
Θέματα 1 -13

Θέματα 14 -26

Θέματα 27 -39

Επαναληπτικά θέματα 2014  

Θέματα 1 -15
Θέματα 15 -30
Θέματα 31 -45

Αφήστε μια απάντηση