ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Στην παρακάτω εικόνα βλέπεις παραδοσιακά παιχνίδια. Πού παίζονταν συνήθως αυτά; Πού παίζονται αυτά συνήθως σήμερα; Με τον όρο λαχνίσματα ονομάζονται παιδικά κυρίως τραγούδια που λέγονται πριν την έναρξη ομαδικών παιχνιδιών προκειμένου να καθορισθεί με κλήρο («λαχνός») ο πρώτος που θα αρχίσει το παιχνίδι. Μετά το ερώτημα «Να τα βγάλουμε» κάποιο παιδί κάνει τη «μάνα» και αφού τα υπόλοιπα κάνουν κύκλο, η μάνα αρχίζει το τραγούδι. Είναι διαδεδομένα σε πολλά μέρη της Ελλάδας και τα περισσότερα παρόλο που είναι ακαταλαβίστικα, ακούγονται θαυμάσια από τα παιδιά που τα διαδίδουν στα μικρότερα. Σημαντικότερα είναι: «Α μπε μπα μπλομ», «Άκατα μάκατα», «Ένι μένι», «Μαριάμ»…Συνέχεια ανάγνωσης ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ