Διδακτικό προσωπικό _ σχολική χρονιά 2021-2022

Πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς

σχολικό έτος  2021-2022

 

ΟΝΟΜΑΤΑ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

Διευθυντής

Προϊστάμενος  σχολικής  μονάδας: 

                                               ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

 

Τάξεις  Α΄& Β΄:  Κρουσταλέλη Σοφία

 

 

 

 

 

Τάξεις  Γ΄& Δ΄: Μιχόπουλος  Ιωάννης

 

 

       Τάξη Ε΄& Στ΄: Βενικούδης  Αργύριος

 

                                                                                      a-venikoudis@edivea.gr

 

 

 

 

 

       Παράλληλη Στήριξη : Χριστοδούλου Αναστασία

 

 

 

 

 Φυσική Αγωγή:

        Μπαλάσκας  Χρήστος 

Κιόσης  Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

Αγγλικά:  Αδαμοπούλου  Σοφία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γερμανικά :   –

 

 

 

 

 

 

Εικαστικά:  Δήμογλου  Μαρία

 

 

 

 

 

 

 

 

Μουσική: Παπαϊωάννου  Ανδριάνα

 

 

 

 

                    

Θεατρική Αγωγή : –

 

 

 

 

 

 

Ψυχολόγος/Ψυχοθεραπεύτρια : –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Πληροφορική :  Τσαρτσαράκης  Αντώνιος