Γεωγραφία

Χάρτης των νομών της Ελλάδας

Πηγή:  http://photodentro.edu.gr/photodentro/d-gr-nomoi_v1.6_pidx0013292/story_html5.html

 

          Χάρτης με τους νομούς της Ελλάδας και τις πρωτεύουσές τους, με δυνατότητα μεγέθυνσης.

Πηγή: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3237

Τοποθέτησε τους νομούς στον χάρτη της Ελλάδας!

Εκπαιδευτικό παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές καλούνται να σύρουν τα περιγράμματα 15 νομών στη σωστή θέση επάνω στο χάρτη της Ελλάδας. Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι μαθητές να παρατηρήσουν τα περιγράμματα των νομών και να διακρίνουν τα ιδιαίτερα ακτογραφικά χαρακτηριστικά τους, ώστε να εντοπίσουν τη θέση τους πάνω στο χάρτη της Ελλάδας.

Πηγή : http://photodentro.edu.gr/photodentro/puzzle_nomoi_gr_v1.0_pidx0057881/story_html5.html

 

Περιστροφή και περιφορά της Γης

Αναπαράσταση των κινήσεων της Γης. Οι μαθητές μπορούν να παρατηρήσουν την περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονά της, καθώς και την περιφορά της γύρω από τον Ήλιο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μπορούν, ακόμη, να μελετήσουν πληροφορίες για το σχήμα και τις κινήσεις του πλανήτη.
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση