«Ο Κοκκινούλης & οι Νεροσταγόνες»

Παραμύθι της Γεωργίας Πραβήτα, εκπαιδευτικού  ΠΕ 70,

με θέμα τους δότες μυελού των οστών.