Εκπαιδευτικοί

Πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς (2019-2020)

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διευθυντής: Μιχόπουλος  Ιωάννης

ΤΜΗΜΑΤΑ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Τάξεις  Α΄& Β΄: Ζιούδα  Παναγιώτα

Τάξεις  Γ΄& Δ΄: Βενικούδης  Αργύριος

Τάξη Ε΄: Κρουσταλέλη  Σοφία

Τάξη ΣΤ΄: Μιχόπουλος  Ιωάννης

Παράλληλη Στήριξη : Αλεκτορίδου  Νάντια

Γυμναστής: Μπαλάσκας  Χρήστος & Ποιμενίδου Μαρία

Αγγλικά: Μίγκου  Βασιλική &  Τριανταφυλλίδου  Ιωάννα

Γερμανικά: Χατζηαθανασίου  Ελπίδα

Εικαστικά: Καλτσούνη  Κωνσταντίνα

Μουσική: Μπίσμπα  Δροσιά

Θεατρική Αγωγή : Φράγκου  Μαρία