Στην παρακάτω παρουσίαση μπορείτε να δείτε ορισμένες, από τις πειραματικές δραστηριότητες των μαθητών του 7ου ΔΣ Γαλατσίου, οι οποίες εκπονήθηκαν από παιδιά της ΣΤ΄ τάξης, υπό την καθοδήγηση του δασκάλου τους και υποδιευθυντή του σχολείου μας, κου Δούναβη Γουλιέλμου κατά το περασμένο διδακτικό έτος. Πλέον το υλικό των παιδιών είναι αναρτημένο και στη Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας (edu-gate)Λήψη αρχείου