Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε ενδεικτικά μερικές από τις εργασίες των μαθητών του σχολείου μας στο μάθημα των ΤΠΕ κατά το σχολικό έτος 2020-2021.