Σχολικός εκφοβισμός- παγκόσμια ημέρα κατά της σχολικής βίας

Η 9η Μαρτίου είναι ημέρα αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της σχολικής βίας.

Στο μάθημα των ΤΠΕ διαβάσαμε τα παρακάτω παραμύθια και φτιάξαμε ζωγραφιές ή κόμικ.Λήψη αρχείου

Παρακάτω παραθέτουμε μερικές από αυτές.

 


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.