ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΙ

18/12/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.15

Α΄-Β΄τάξεις : ενημέρωση γονέων από τους δασκάλους των τάξεων

Γ΄- Δ΄-Ε΄-Στ΄τάξεις: επίδοση βαθμολογίας

(Προσοχή! Δεν θα γίνει ενημέρωση την πρώτη Τετάρτη του μήνα.)

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ

21/12/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.15-9.30 π.μ.

 (Όσα παιδιά θέλουν να κοινωνήσουν να προετοιμασθούν).

 

ΘΕΑΤΡΟ

22/12/2015 και ημέρα Τρίτη οι τάξεις Α΄- Ε΄- Στ ΄θα παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση «Το Τσαμπουκαληνήσι» στο θέατρο Αργώ.

23/12/2015 και ημέρα Τετάρτη οι τάξεις Β΄- Γ΄- Δ΄θα παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση ο Κουρέας της Σεβίλλης  στο θέατρο Κιβωτός.