7ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου

Μήνας: Μάιος 2019

Γερμανικά σε μπαλόνι

Μετά από εισήγηση της καθηγήτριας Γερμανικών του σχολείου μας, αναρτούμε την ευφάνταστη εργασία της μαθήτριας μας της Ε’ τάξης, Ζένιας Τόκα, στο μάθημα των Γερμανικών! Συγχαρητήρια στη μαθήτριά μας!

 

Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι στο αριθμ. 1638/τ.B’/13.5.2019 Φ.Ε.Κ. έχει δημοσιευθεί η με αρ.πρωτ. 67563/Δ6/30-4-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020». Η ως άνω απόφαση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Π.Σ. (http://depps.minedu.gov.gr). Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων έχει ορισθεί η 27η Μαΐου 2019.

Το σχετικό ΦΕΚ: FEK-EISAGOGI-MATHITON-1638_2019

Οι Κενές θέσεις σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2019-2020 όπως εγκρίθηκαν στην από 24/4/2019 συνεδρίαση της Ε.Ε.Π.Π.Σ. έχουν ως εξής: kenes-theseis

Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Π.Σ.

Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος 2019-2020

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του νέου διδακτικού έτους 2019-2020 καλούνται να καταθέσουν την δήλωση που επισυνάπτεται και τα συνοδευτικά έγγραφα έως τις 11 Ιουνίου 2019. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τις 11 Ιουνίου 2019, απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Θυμίζουμε ότι στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω) σύμφωνα με την ΥΑ 69345/Δ1/2-5-2018 (ΑΔΑ:6Β114653ΠΣ-23Φ) δύναται να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει τμήμα/τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος με τις εξής προϋποθέσεις:
Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.
Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.
Στα σχολεία με λειτουργικότητα από 6/θέσια και άνω, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος (1η, 2η ή 3η ώρα) είναι 14 φοιτώντες μαθητές.
Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
Οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.
Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
Οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/ μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι, πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.
Η εγγραφή των μαθητών που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ρομά, προσφυγόπουλα) στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.
Στη φάση του προγραμματισμού και συγκρότησης του/των τμήματος/τμημάτων ολοήμερου, οι διευθυντές των σχολείων σε συνεργασία με τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνουν υπόψη κατά προτεραιότητα τη φοίτηση των μαθητών των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς.
Στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή τους.
Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, στην περίπτωση που ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στα λειτουργούντα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε αναστέλλεται η λειτουργία τους με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2019-20

Δράσεις Αγωγής Υγείας

Στα πλαίσια σειράς δράσεων της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και του Κέντρου Υγείας Πατησίων, επισκέφθηκαν το σχολείο μας, χθες και σήμερα 10/5, επισκέπτες υγείας και εξέτασαν τους μαθητές και τις μαθήτριες, για τους οποίους οι γονείς τους έδωσαν σχετική συγκατάθεση. Συγκεκριμένα στα παιδιά της Α΄τάξης έγινε οδοντιατρικός έλεγχος και έλεγχος του βιβλιαρίου με τα εμβόλια ενώ στους μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης έγινε οφθαλμολογική εξέταση και έλεγχος για σκολίωση.

Σχετικά με την πυροπροστασία των σχολικών κτιρίων

Σας κοινοποιούμε έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με την πυροπροστασία των σχολικών κτιρίων.

ΕΙΣ – ΚΠ – 67639 – 2019 -ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εξεταστικά Κέντρα Β΄ Φάσης Διαγωνισμού Φυσικών 2019

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές της Α΄ Αθήνας που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Β’ φάση του 7ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών θα διαγωνιστούν το Σάββατο 11 Μαϊου ως εξής:

Ε΄ Δημοτικού στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών

ΣΤ΄ Δημοτικού στο 18ο Λύκειο Αθηνών

Σχετικά έγγραφα με περισσότερες πληροφορίες:

175965 ΔΙΑΓ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛ ΦΥΣΙΚΩΝ_signed

7ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΕΦ ΠΕ 2019

Συλλογή βιβλίων …όλοι μαζί μπορούμε!

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 11 ΜΑΪΟΥ 2019 και ώρα 09:00 – 14:00, στο Δημαρχείο Γαλατσίου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους), το τμήμα παιδείας του Δήμου συμμετέχει στη δράση ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ που αφορά τη συγκέντρωση βιβλίων για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του Δήμου.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων από το έγγραφο που επισυνάπτεται:Λήψη αρχείου

 

Υποστηριζόμενο από blogs.sch.gr & Θέμα βασισμένο στο Lovecraft από τον Anders Norén

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση