Στο μάθημα ΤΠΕ οι μαθητές του σχολείου έφτιαξαν τα δικά τους κομικ και σας τα παρουσιάζουν:

[scratch 521937454]

[scratch 521926868]

[scratch 521892866]

[scratch 521948979]

[scratch 521896306]

[scratch 521899898]

[scratch 521901867]

[scratch 521904874]

[scratch 521906453]

[scratch 521908926]

[scratch 521910948]

[scratch 521913856]

[scratch 521917860]

[scratch 521918872]

[scratch 521920905]

[scratch 521922494]

[scratch 521924027]

[scratch 521924776]

[scratch 521926147]

[scratch 490800222]

[scratch 521931259]

[scratch 521932860]

[scratch 521934299]

[scratch 521935174]

[scratch 521939642]

[scratch 521941089]

[scratch 521942522]

[scratch 521943445]

[scratch 521944953]

[scratch 521946565]

[scratch 521947938]

[scratch 521948474]

[scratch 521951926]