Οι μαθητές του σχολείου έφτιαξαν διάφορα παιχνίδια στο Scratch και σας τα παρουσιάζουν:

Λαβύρινθος

[scratch 522543110]

Pacman

[scratch 522541352]

Φάε τα ψάρια

[scratch 522548215]

Spacewar

[scratch 500508944]

Κουίζ

[scratch 522549745]

Πασχαλινό παιχνίδι

[scratch 526576567]

Παιχνίδι πολλαπλασιασμού

[scratch 526575380]

Παιχνίδι ορθογραφίας

[scratch 526585827]

Super Cat

[scratch 534439783]

Καλοκαιρινό παιχνίδι

[scratch 544611240]

Παιχνίδι με αυτοκίνητο

[scratch 541503302]

Περιπέτεια

[scratch 544071457]

Για να δούμε αν σας άρεσαν, μπορείτε να τα παίξετε και να απαντήσετε στην επόμενη ηλεκτρονική ψηφοφορία.

https://forms.gle/9VBveaZb3HEe3yop9