Οι μαθητές του σχολείου έφτιαξαν διάφορα παιχνίδια στο Scratch και σας τα παρουσιάζουν:

Λαβύρινθος


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

Pacman


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

Φάε τα ψάρια


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

Spacewar


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

Κουίζ


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

Πασχαλινό παιχνίδι


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

Παιχνίδι πολλαπλασιασμού


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

Παιχνίδι ορθογραφίας


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

Super Cat


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

Καλοκαιρινό παιχνίδι


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

Παιχνίδι με αυτοκίνητο


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

Περιπέτεια


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

Για να δούμε αν σας άρεσαν, μπορείτε να τα παίξετε και να απαντήσετε στην επόμενη ηλεκτρονική ψηφοφορία.

https://forms.gle/9VBveaZb3HEe3yop9