1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) : Οι μαθητές που υποχρεούνται να προσκομίσουν Ατομικό Δελτίο Υγείας στην έναρξη του σχολικού έτους είναι:

    • Οι μαθητές που εγγράφονται στην Α΄ τάξη
    • Οι μαθητές που εγγράφονται στην Δ΄ τάξη.

    Κατεβάστε το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

  2. ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 2023-2024
  3. ΑΙΤΗΣΗ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2023-2024
  4. Έντυπο Γονικής Συγκατάθεσης Έκδοσης Μαθητικού Λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  5. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα Επιλογής Β΄ Ξένης Γλώσσας (αφορά τα παιδιά της Δ΄ Τάξης)