Αποστολή του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών του, καθώς και στην ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης τους, ώστε, ανεξάρτητα από το φύλο και την καταγωγή τους, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά ως υπεύθυνοι και δημοκρατικοί πολίτες.