Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για εργασίες που πραγματοποιούνται τη σχολική χρονιά 2020-2021 στο μάθημα Αγγλικών.

1)Τμήμα ΣΤ1
Δημιουργία αφίσας – παρουσίαση μιας χώρας της επιλογής των μαθητών
Εργασία σε τετραμελείς ομάδες ανάμεικτης δεξιότητας, στα πλαίσια της
ενότητας 1