Αρχείο μηνός Ιανουάριος 2023

Συνάντηση Εργασίας Εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων Αργυρούπολης – Ελληνικού

 Συνάντηση Εργασίας Εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων Αργυρούπολης – Ελληνικού Σχετ.: Νόμος: 4547/2018, (ΦΕΚ 102/14-.06-2018, τ. Α΄) Υπουργική Απόφαση: 158733/ΓΔ4/24-09-2018 (ΦΕΚ 4299/27.09.2018, τ. Β΄) Αποφάσεις Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής: Φ.32/15209/25-9-2018 και 21769/15-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΣΡ46ΜΤΛΗ-628)   Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που … Συνέχεια

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Μαθηματικά | Γράψτε σχόλιο

Συνάντηση Εργασίας Εκπαιδευτικών Γυμνασίων Καλλιθέας

θΕΜΑ: Συνάντηση Εργασίας Εκπαιδευτικών Γυμνασίων Καλλιθέας Σχετ.: Νόμος: 4547/2018, (ΦΕΚ 102/14-.06-2018, τ. Α΄) Υπουργική Απόφαση: 158733/ΓΔ4/24-09-2018 (ΦΕΚ 4299/27.09.2018, τ. Β΄) Αποφάσεις Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής: Φ.32/15209/25-9-2018 και 21769/15-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΣΡ46ΜΤΛΗ-628)   Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Μαθηματικά … Συνέχεια

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Μαθηματικά | Γράψτε σχόλιο

Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα Φυσικών Επιστημών στη Γ΄ ΓΕΛ

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04 Σ. Δόσης και Π. Πεφάνης από κοινού με τους Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 της Π.Δ.Ε. Αττικής Κ. Αποστολόπουλο, Κ. Καφετζόπουλο και Γ. Ρούσσο συνδιοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Από το μέλαν σώμα στην εξίσωση του Schrödinger» Ως … Συνέχεια

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Φυσικές Επιστήμες | Γράψτε σχόλιο

Πρόσκληση σε επιμορφωτική δράση

Στο πλαίσιο των δράσεων που προγραμματίστηκαν από το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Αττικής (Πράξη 1η/12.01.2023), η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Βαρβάρα Πρεβεζάνου, κλάδου ΣΕΕ ΠΕ60-Νηπιαγωγών σε συνεργασία με τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων: 1ου , 7ου Αγίου Δημητρίου και 4ου, … Συνέχεια

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Νηπιαγωγών | Γράψτε σχόλιο

Σεμινάριο: H διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ημέρες Μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης Προσεγγίζοντας  το Ολοκαύτωμα μέσα από τη Λογοτεχνία και την Τέχνη Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, θέλοντας να συμβάλλει στην Ημέρα Μνήμης … Συνέχεια

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Γράψτε σχόλιο