ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

Ημερίδα : “Η Ομαλή Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο”. Δραστηριότητες συνεργασίας στο πλαίσιο της Φυσικής Αγωγής , παρουσίαση από τη Σ.Ε.Ε Φυσικής Αγωγής Σαμουηλίδου Ευδοκία

 

« Αποδοχή του ΄άλλου΄, μέσα από τη λογοτεχνία για μικρά παιδιά. Προσέγγιση-Καλλιέργεια βασικών διαπολιτισμικών εννοιών» από τη Φ. Νικολούδη, ΣΕΕ ΠΕ60