ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ06

Ανδριτσοπούλου Μαρία
ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας
Γραφείο 109
2131617449
mariandrits@gmail.com

https://blogs.sch.gr/4pekesat/wp-admin/post.php?post=219&action=edit

 

Οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων

 

Βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06)

«Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06)»

 

Bιωματικό Eπιμορφωτικό Σεμινάριο (Workshop) κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης για εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06

«Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06»

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο σχετικά με την οριοθέτηση της συμπεριφοράς των μαθητών για εκπαιδευτικούς ΠΕ06 Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας

 

Επιμορφωτική Ημερίδα για εκπαιδευτικούς ΠΕ06 της ΣΕΕ Μαρίας Ανδριτσοπούλου (30/10/2019)

 

Τελετή υποδοχής Ευρωπαίων εταίρων στο 1ο Γυμνάσιο Ελληνικού, από τη ΣΕΕ ΠΕΟ6 Μαρία Ανδριτσοπούλου

«Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας και στη διαχείριση ζητημάτων συμπεριφοράς των μαθητών»,Επιμορφωτικό σεμινάριο της ΣΕΕ ΠΕ06 Μαρίας Ανδριτσοπούλου

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο της ΣΕΕ κλ.ΠΕ06

 

 

Επιμορφωτικά Βιωματικά σεμινάρια της ΣΕΕ ΠΕ06

 

Επιμορφωτική Ημερίδα για εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας