Επιμορφωτικές δραστηριότητες

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ& ΔΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΕ ΠΕ06 ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία διεξάχθηκε επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας (Κλ. ΠΕ06) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα:
«Digital Story Telling: Η ψηφιακή διαδραστική αφήγηση ως εργαλείο και μέθοδος διαφοροποιημένης διδασκαλίας»
την Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 κατά τις ώρες 18:00 – 20:00 στα πλαίσια των επιμορφωτικών δράσεων του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής.
Το διαδικτυακό σεμινάριο οργανώθηκε από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) κ. Μαρία Ανδριτσοπούλου, σε συνεργασία με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ06 στο 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής κ. Ευαγγελία Καραγιάννη με προσκεκλημένη εισηγήτρια την κ. Αρχοντία Μαντζαρίδου (ΣΕΕ Κλ. ΠΕ70 στο 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής – Εμπειρογνώμων στο ΙΕΠ για τη Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Διδάσκουσα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσια Ιστορία στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο).
Σκοπός του ιστοσεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τα παιδαγωγικά οφέλη της αξιοποίησης της ψηφιακής και διαδραστικής αφήγησης, που αποτελεί μια εκφραστική αφηγηματική μορφή  στα ψηφιακά  μέσα. Στους/στις εκπαιδευτικούς που το παρακολούθησαν δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία μιας ψηφιακής εικονογραφημένης ιστορίας με τη χρήση συγκεκριμένων ψηφιακών εργαλείων. Η ψηφιακή αφήγηση είναι μία δημιουργική διαδικασία κατά την οποία η παραδοσιακή αφήγηση συναντάει την τεχνολογία, καθώς συνδυάζεται με διαφορετικούς τύπους σύγχρονων πολυμέσων (όπως εικόνα, κείμενο, βίντεο και  μουσική)  και τα ICT εργαλεία (εργαλεία  επικοινωνίας). Με τη ψηφιακή αφήγηση οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσεγγίσουν τη σχολική γνώση με εναλλακτικό και βιωματικό τρόπο, απαλλάσσοντάς την από κάθε είδους παθητικότητα και συμβατικότητα. Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στο σχολείο υποστηρίζει διαφοροποιημένα σχολικά περιβάλλοντα, βοηθάει στην εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας, υποστηρίζει τη διαθεματικότητα & συμβάλλει στην απόκτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΛ. ΠΕ06)Λήψη αρχείου

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06 Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας να συμμετάσχουν σε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο (Webinar), με τίτλο:

«Digital Story Telling: Η ψηφιακή και διαδραστική αφήγηση ως εργαλείο και μέθοδος διαφοροποιημένης διδασκαλίας»,

 

που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 κατά τις ώρες 18:00 – 20:00.

Σκοπός του ιστοσεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τα παιδαγωγικά οφέλη της αξιοποίησης της ψηφιακής διαδραστικής αφήγησης στη διδακτική πράξη. Θα δοθούν στους/στις εκπαιδευτικούς αναλυτικές οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να δημιουργήσουν μια ψηφιακή εικονογραφημένη ιστορία με τη χρήση συγκεκριμένων ψηφιακών εργαλείων εφαρμογής της.

Η ψηφιακή διαδραστική αφήγηση είναι ένα  σημαντικό  εργαλείο  μάθησης και ψυχαγωγίας. Αποτελεί μία δημιουργική διαδικασία κατά την οποία η παραδοσιακή αφήγηση συνδυάζεται με τα σύγχρονα πολυμέσα και τα ICT εργαλεία. Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στο σχολείο υποστηρίζει διαφοροποιημένα σχολικά περιβάλλοντα, βοηθάει στην εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας και οδηγεί στην ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης, που ανταποκρίνεται σε όλα τα διαφορετικά στυλ μάθησης. Συγχρόνως υποστηρίζει τη διαθεματικότητα, συμβάλλει στη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος μάθησης και βοηθάει τους/τις μαθητές/-τριες στην απόκτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Το επιμορφωτικό ιστοσεμινάριο διοργανώνεται από την κ. Μαρία Ανδριτσοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής Γλώσσας (Κλ. ΠΕ06) στο 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής μαζί με την κ. Ευαγγελία Καραγιάννη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλ. ΠΕ06 στο  5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής. Προσκεκλημένη ομιλήτρια είναι η κ. Αρχοντία Μαντζαρίδου (Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλ. ΠΕ70 στο 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής – Εμπειρογνώμων στο ΙΕΠ για τη Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Διδάσκουσα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσια Ιστορία στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο).

 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα πρέπει να συνδεθούν μέσω Cisco Webex Meetings εδώ.

 

Παρακαλούνται οι κ. Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν έγκαιρα τους εκπαιδευτικούς για τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης, που είναι προαιρετική.

 

Με εκτίμηση,

Μαρία Ανδριτσοπούλου,

ΣΕΕ Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06),

4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

 

Προσχολική Αγωγή

Ειδική Αγωγή

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω Επιμορφωτικές Ημερίδες Παράλληλης Στήριξης:

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, 08:30-14:00: Εκπαιδευτικοί Π.Ε. που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες των δήμων Μοσχάτου-Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Νέας Σμύρνης.

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου, 08:30-14:00: Εκπαιδευτικοί Π.Ε. που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες των δήμων Αλίμου, Αγίου Δημητρίου, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Γλυφάδας.

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου, 08:30-14:00: Εκπαιδευτικοί Δ.Ε.