Άρθρα κατηγορίας Μαθηματικά

Συνάντηση Εργασίας Εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Μαθηματικά στα Γενικά Λύκεια με έδρα στον Δήμο Καλλιθέας (όπως αυτά καταγράφονται στον Πίνακα Αποδεκτών στο τέλος του παρόντος εγγρά- φου) σε συνάντηση εργασίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη, 7η Φεβρουαρίου, 2023, 12:00‐14:00, … Συνέχεια

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Μαθηματικά | Γράψτε σχόλιο

Συνάντηση Εργασίας Εκπαιδευτικών Γυμνασίων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Μαθηματικά στα Γυμνάσια τα οποία βρίσκονται στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης (όπως αυτά καταγράφονται στον Πίνακα Αποδεκτών στο τέλος του παρόντος εγγράφου) σε συνάντηση εργασίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη, 8η Φεβρουαρίου, 2023, 12:00‐14:00, στο 2ο  Γυμνάσιο  Ελληνικού‐Έλλη … Συνέχεια

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Μαθηματικά | Γράψτε σχόλιο

Συνάντηση Εργασίας Εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων Αργυρούπολης – Ελληνικού

 Συνάντηση Εργασίας Εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων Αργυρούπολης – Ελληνικού Σχετ.: Νόμος: 4547/2018, (ΦΕΚ 102/14-.06-2018, τ. Α΄) Υπουργική Απόφαση: 158733/ΓΔ4/24-09-2018 (ΦΕΚ 4299/27.09.2018, τ. Β΄) Αποφάσεις Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής: Φ.32/15209/25-9-2018 και 21769/15-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΣΡ46ΜΤΛΗ-628)   Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που … Συνέχεια

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Μαθηματικά | Γράψτε σχόλιο

Συνάντηση Εργασίας Εκπαιδευτικών Γυμνασίων Καλλιθέας

θΕΜΑ: Συνάντηση Εργασίας Εκπαιδευτικών Γυμνασίων Καλλιθέας Σχετ.: Νόμος: 4547/2018, (ΦΕΚ 102/14-.06-2018, τ. Α΄) Υπουργική Απόφαση: 158733/ΓΔ4/24-09-2018 (ΦΕΚ 4299/27.09.2018, τ. Β΄) Αποφάσεις Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής: Φ.32/15209/25-9-2018 και 21769/15-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΣΡ46ΜΤΛΗ-628)   Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Μαθηματικά … Συνέχεια

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Μαθηματικά | Γράψτε σχόλιο

«Δημιουργία ομάδων και Αναζήτηση τρόπων δικτύωσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Μαθηματικά για την ανάπτυξη ισχυρών κοινοτήτων πρακτικής»

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του   4ου ΠΕ.ΚΕ.Σ. Αττικής και σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική,  διοργανώνεται από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Μαγδαληνή Κοκκαλιάρη, κλάδου ΠΕ03, επιμορφωτικό -ενημερωτικό σεμινάριο  με θέμα: «Δημιουργία ομάδων και Αναζήτηση τρόπων δικτύωσης των … Συνέχεια

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Μαθηματικά | Γράψτε σχόλιο

Πρόσκληση σε διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση συνεργασίας με τίτλο «Θέματα διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο»

Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι, Σας προσκαλούμε σε διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση συνεργασίας την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00-14:10, με τίτλο «Θέματα διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο». Η επιμορφωτική συνάντηση συνεργασίας γίνεται με Απόφαση της Ολομέλειας του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής (Πράξη … Συνέχεια

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Μαθηματικά | Γράψτε σχόλιο

Επιμορφωτικό-ενημερωτικό σεμινάριο για τον Προγραμματισμό και τη Διαχείριση της ύλης των Μαθηματικών Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων και Λυκείων

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 3ου και 4ου ΠΕ.ΚΕ.Σ. Αττικής και σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές,  διοργανώνεται από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Μαγδαληνή Κοκκαλιάρη, κλάδου ΠΕ03, επιμορφωτικό-ενημερωτικό σεμινάριο, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου … Συνέχεια

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Μαθηματικά | Γράψτε σχόλιο

Διεξαγωγή απογευματινού εργαστηρίου: “Αξιοποιώντας την ιστορία των Μαθηματικών στη διδασκαλία”

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, στα πλαίσια των επιμορφωτικών δράσεων του 5ου ΠΕΚΕΣ (Πράξη 17η/18-4-2022), ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Μαθηματικών, Δημήτρης Αργύρης του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, σε συνεργασία με τους ΣΕΕ Μαθηματικών: Γληνού Αικατερίνη του 1ου  ΠΕΚΕΣ Αττικής, Ευαγγελόπουλο Αναστάσιο του 2ου  … Συνέχεια

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Μαθηματικά | Γράψτε σχόλιο

Πρόσκληση σε ημερίδα για τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Μαθηματικά

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, οι Συντονίστριες και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών: Ανεστόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας, Ανταμπούφης Νικόλαος ΠΕΚΕΣ Αν. Μακεδονίας Θράκης, Αργύρης Δημήτρης 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, Βενάρδος Παντελής 3ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, Γεωργιόπουλος Γεώργιος ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου, … Συνέχεια

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Μαθηματικά | Γράψτε σχόλιο

Σεμινάριο για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών με βάση τα θέματα και τις επιδόσεις των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις την περίοδο 2016 – 2021

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 3ου και 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής και σε συνέχεια των συνεργατικών μας δράσεων, διοργανώνεται από τη Σ.Ε.Ε. κλάδου ΠΕ03, Μαγδαληνή Κοκκαλιάρη, του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής, σε συνεργασία με τους Σ. Ε. Έ.,  κλ. ΠΕ03-Μαθηματικών: Ανεστόπουλο … Συνέχεια

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Μαθηματικά | Γράψτε σχόλιο