ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η σελίδα αποσκοπεί στην υποστήριξη – βοήθεια   των ομάδων υποστήριξης των σχολείων και των εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και αποτίμηση της εξ αποστάσεως (σύγχρονης και ασύγχρονης) εκπαίδευσης. Θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

  • Αποστολή Επιμορφωτικού Υλικού για την εξ αποστάσεως διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας
  • » Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΥ ΤΑΞΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ» – Οδηγός για εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) με χρήσιμες ιστοσελίδες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση»Λήψη αρχείου

 

  • Μ.Ανδριτσοπούλου, Η παιδαγωγική διάσταση της εξ Αποστάσεως διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας.Λήψη αρχείου

  • Ε.Καραγιάννη, Αξιοποιώντας τα συνεργατικά εργαλεία για την εξ Αποστάσεως διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας.

2020.12.3_ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΗΛΕ- ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΚΕΣ «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα»