Συνάντηση Εργασίας Εκπαιδευτικών Γυμνασίων Καλλιθέας

θΕΜΑ: Συνάντηση Εργασίας Εκπαιδευτικών Γυμνασίων Καλλιθέας

Σχετ.: Νόμος: 4547/2018, (ΦΕΚ 102/14-.06-2018, τ. Α΄)

Υπουργική Απόφαση: 158733/ΓΔ4/24-09-2018 (ΦΕΚ 4299/27.09.2018, τ. Β΄) Αποφάσεις Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής: Φ.32/15209/25-9-2018 και 21769/15-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΣΡ46ΜΤΛΗ-628)

 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Μαθηματικά στα Γυμνάσια με έδρα στον Δήμο Καλ- λιθέας (όπως αυτά καταγράφονται στον Πίνακα Αποδεκτών στο τέλος του παρόντος εγγράφου) σε συνάντηση εργασίας.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου, 2023, 12:00‐14:00, στο 12ο Γυμνάσιο Καλλιθέας, Κρέμου 43, Καλλιθέα.

 

Ελευθέριος Σ. Μαστορίδης

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών emastor@math.uoa.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ‐ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ‐ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ‐ΣΩΚΡΑΤΗΣ

14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 

Παρακαλούνται οι Διευθύντριες και Διευθυντές των προηγουμένων Γυμνασίων να ενημερώσουν με τον, κατά την κρίση τους, προσφορότερο τρόπο τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Μαθηματικά στις σχολικές τους μονάδες.

Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Μαθηματικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.