Δεξιότητες ζωής (LIFE SKILLS) και σχολικό πλαίσιο. Εκπαιδεύοντας τα παιδιά πρώτης σχολικής και σχολικής ηλικίας.

Δεξιότητες ζωής (LIFE SKILLS) και σχολικό πλαίσιο.
Εκπαιδεύοντας τα παιδιά πρώτης σχολικής και σχολικής ηλικίας.
Mαριμπέλλα Βογοπούλου
Κλινικός Ψυχολόγος Παιγνιοθεραπεύτρια (Εκπαιδευτικός (ΠΕ05)

Δεξιότητες ζωής και σχολικό πλαίσιο

LIFE SKILLS EDUCATION
FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS
IN SCHOOLSWHO LS 1997