Επιμορφωτικό υλικό από τις Ημερίδες για τους Διευθυντές/-ντριες ΠΕ & ΔΕ σχολείων Δ΄ Αθήνας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και από τον Συνήγορο του Παιδιού

Το παρακάτω επιμορφωτικό υλικό επιμελήθηκε η κ. Μαρία Ανδριτσοπούλου, ΣΕΕ ΠΕ06

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (από τη ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΕ ΠΕ06)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ (1)

ΑΦΙΣΑ

Κακοποίηση – Ινστιτούτο του Παιδιού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ