Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ70 )

Μουταβελής Ανδριανός
ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης
Γραφείο:110
2131617451
moutavelis@yahoo.gr
adrianosmoutavelis.github.io

Ημερίδα Ειδικής Εκπαίδευσης -“Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού: Από το σχεδιασμό στην πράξη”-