Έναρξη Σχ. Έτους 2020-21. Οδηγίες – εγκύκλιοι – νομοθεσία

 

Εγκύκλιος COVID 19Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

 Λήψη αρχείου

11-9-2020

Στην παρούσα ανάρτηση περιέχονται οι βασικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και του ΕΟΔΥ για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2020-21 καθώς και οι βασικές εγκύκλιοι και νόμοι για την εύρυθμη λειτουργία  των σχολικών μονάδων.

Την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ….

Αγιασμός σχολικού έτους 2020-2021

ΦΕΚ 3780/τ.Β/08-09-2020. Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης … και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

Σ΄ αυτόν τον νόμο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα παρακάτω θέματα:

  • Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας (Άρθρο 2)
  • Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές (Άρθρο 3)
  • Λειτουργία κυλικείων και χώρων σίτισης – κυρώσεις (Άρθρο 5)
  • Καταγραφή και προσμέτρηση απουσιών (Άρθρο 8)
  • Ειδική άδεια απουσίας εκπαιδευτικών (Άρθρο 9)

 

 

117512/ΓΔ4/08-09-2020 έγγραφο. Συμπληρωματικό υλικό ΕΟΔΥ στα σχολεία για τον κορωνοϊό 

Το υπ. αριθμ. 117512/ΓΔ4/08-09-2020 έγγραφο με θέμα: «Μέτρα προφύλαξης από τον ιό SARS-Cov-2 που προκαλεί τη νόσο COVID-19» περιλαμβάνει ενημερωτικό υλικό της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς) προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:

Οδηγίες ΕΟΔΥ για τον νέο κορωνοϊό COVID-19

Διαχείριση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες.

 Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία το Σχ. Ε. 2020-21

Ενδεικτική διάρθρωση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων των σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Για το σχολικό έτος 2020-21 ισχύουν τα ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας και οι αναθέσεις μαθημάτων που περιέχονται στις αναρτήσεις με τους παρακάτω συνδέσμους:

ΦΕΚ 3523/τ.Β/25-8-2020 Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο

 

Oδηγίες κάλυψης κενών προηγούμενου σχολικού έτους για το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021

Οδηγίες στα Δημοτικά για την κάλυψη της ύλης που δεν διδάχθηκε το προηγούμενο σχ. έτος

α) την ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021, και.

β) τις οδηγίες κάλυψης πιθανών διδακτικών κενών προηγούμενου σχολικού έτους για το δημοτικό σχολείο (κατά το α’ δεκαήμερο του σχολικού έτους 2020-2021).

Νέα εγκύκλιος για τις άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ λόγω COVID-19.

Νόμος 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»

Ο νέος νόμος 4692/2020, που δημοσιεύτηκε στις 12-6-2020 σε ΦΕΚ, περιλαμβάνει 138 άρθρα  και οι κυριότερες αλλαγές που φέρνει είναι οι εξής:

Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο μέσω  δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Αύξηση  των ωρών διδασκαλίας της πληροφορικής, των κλασικών γραμμάτων, των ξένων γλωσσών  και της φυσικής αγωγής.

Διεύρυνση των  μεθόδων αξιολόγησης των μαθητών  και αύξηση των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

Εισαγωγή των «εργαστηρίων δεξιοτήτων» στο υποχρεωτικό πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Οι θεματικές τους οργανώνονται σε 4 κύκλους (Ευ Ζην, Περιβάλλον, Κοινωνική Ενσυναίσθηση και Ευθύνη, Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία).

Θεσμοθέτηση της τράπεζας θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας στο Λύκειο.

Εισαγωγή «κόντρα» μαθήματος στη Γ’ Λυκείου, που θα προσμετράται στο απολυτήριο (Ιστορία για τους μαθητές που επιλέγουν πρακτική κατεύθυνση και Μαθηματικά για τους μαθητές που επιλέγουν θεωρητική κατεύθυνση).

Αύξηση της βαθμολογικής βάσης προαγωγής και απόλυσης μαθητών.

Ενίσχυση του θεσμού των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Θεσμοθέτηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας σχολείου.

Θεσμοθέτηση ενός συνεκτικού πλαισίου για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου (βασισμένο στο τρίπτυχο «Προγραμματισμός – Αυτοαξιολόγηση – Εξωτερική Αξιολόγηση»).