Συνάντηση Εργασίας Εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων Αργυρούπολης – Ελληνικού

 Συνάντηση Εργασίας Εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων Αργυρούπολης – Ελληνικού

Σχετ.: Νόμος: 4547/2018, (ΦΕΚ 102/14-.06-2018, τ. Α΄)

Υπουργική Απόφαση: 158733/ΓΔ4/24-09-2018 (ΦΕΚ 4299/27.09.2018, τ. Β΄) Αποφάσεις Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής: Φ.32/15209/25-9-2018 και 21769/15-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΣΡ46ΜΤΛΗ-628)

 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Μαθηματικά στα Γενικά Λύκεια με έδρα στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης (όπως αυτά καταγράφονται στον Πίνακα Αποδεκτών στο τέλος του παρόντος εγγράφου) σε συνάντηση εργασίας.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη, 31η Ιανουαρίου, 2023, 12:00‐14:00, στο  3ο Γενικό Λύκειο Αργυρούπολης, Κομνηνών και Αγίας Βαρβάρας 1, Αργυρούπολη.

 

Ελευθέριος Σ. Μαστορίδης

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών emastor@math.uoa.gr

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

2ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ‐Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ

3ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

4ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ‐ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ

1ο ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

2ο ΓΕΛ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ

Παρακαλούνται οι Διευθύντριες και Διευθυντές των προηγουμένων Λυκείων να ενημερώσουν με τον, κατά την κρίση τους, προσφορότερο τρόπο τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Μαθηματικά στις σχολικές τους μονάδες.

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Μαθηματικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.