Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείων

Ανάρτηση Παρουσιάσεων Τηλεημερίδας «Εσωτερικός Κανονισμός Δημοτ. Σχολείων»

Σας παραθέτουμε τις εισηγήσεις των ΣΕΕ του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής  από την Τηλεημερίδα που αφορούσε τον Εσωτερικό Κανονισμό των Δημοτικών Σχολείων που διοργανώθηκε από το 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής για τους Διευθυντές/-τριες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9/10/2020 και ώρα 10.00΄ π.μ.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά και βασικοί άξονες του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας, Μαρία Ανδριτσοπούλου, ΣΕΕ ΠΕ 06

Ο εσωτερικός κανονισμός  λειτουργίας σημαντικό εργαλείο στο πλαίσιο ενος δημοκρατικού συνεργατικού σχολείου, Χάρης Παπαδόπουλος, ΣΕΕ ΠΕ70.

Συμπληρωματικό υλικό (για σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης):

Ένας εσωτερικός κανονισμός στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού συνεργατικού σχολείου της κοινότητας, Μαρία Παγώνη Καθηγήτρια στις Επιστήμες της Αγωγής

Η διαμόρφωση, εφαρμογή και αναθεώρηση Σχολικού Κανονισμού με τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών, Πρωτοβουλία για το Άρθρο 12(Γιώργος Μόσχος)

Εσωτερικός κανονισμός – Τα κυριότερα σημεία των παρουσιάσεων των Χάρη Παπαδόπουλου – Γιώργου Μόσχου και Μαρίας Παγώνη  

Μια ανοιχτή συζήτηση για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην σύγχρονη σχολική κοινότητα, Θεώνη Κουφονικολάκου (Συνήγορος του Πολίτη)