ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ πληροφοριες 1

ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ

  • τα παιδιά να καταλάβουν τι είναι η ανακύκλωση
  • να καταλάβουν τη σημασία της ανακύκλωσης για το μέλλον της γης
  • να βάλουν την ανακύκλωση στην καθημερινότητα τους

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ:

Δεξιότητες Μάθησης
Κριτική σκέψη (Critical thinking)
Επικοινωνία (Communication)
Συνεργασία (Collaboration)
Δημιουργικότητα (Creativity)

Δεξιότητες Ζωής
Προσαρμοστικότητα
Υπευθυνότητα

Δεξιότητες του Νου
Στρατηγική σκέψη
Επίλυση προβλημάτων

Ρουτίνες σκέψεις και αναστοχασμός

Δεξιότητες Τεχνολογίας

Πληροφορικός γραμματισμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ:ΔΕΝ ΤΟ ΠΕΤΩ ΤΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

0 02 05 98553e46f0d952846467bf3b661307fa7aa99b87bb5257d99959afdae5256983 eae4e691e2759ebc

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ-ΓΥΑΛΙΟΥ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

0 02 05 00fed963885e372daab49158009b4f219aa4ea4b17890a410d76d857b5a0c6ad cc7e77c9ba6204470 02 05 c98bd91dd3e636a2130304aff5c60f4d475c02bb7afac3f1417edc233b2e0285 67e4714d475b5e390 02 05 19c54a9d6a4faf1d04fb9d082dca0e93d584ff05e15b054ba4473b3c9101951e b762fa079347dd6a

ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

0 02 05 f70ac0c7bd96c44b0ddb6e7a4fcc23c903ed0e30757206441d4d078107b9014b de8befd023134e11

ΧΑΡΤΙ -ΠΛΑΣΤΙΚΟ- ΓΥΑΛΙ- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

0 02 05 013ae284ed03beed0eecb68a0dcf54e8f73f8faba59ae1720dfb63030802c5b8 6a56af75defb2f410 02 05 8bebcd66a5517b2b532c14ab13a4e225779f10b48c5983a0485ec57d1437a19a 73b2c27683b9360b

0 02 05 c117b903d9a281c6d2b27d2024fb629d84012a8612b2faef42d2792b9d8bf8f3 4cb5f5c765a970140 02 05 7abec362dde59836f5216f3cd415e74058435ed5d1f1c4b0f9841eae49416443 8c7f6affdc0de786

0 02 05 79221d1c957058eea4b4277fc1f262c58a0437175d4fb4516ed79df6ad08dbeb 3226635b56cb33e3

0 02 05 9c129024015366b8ed1682f93d841abbcf864a4a6fb3bb2f7d5bd85fce8324cd d996770746ef6ddf 1

0 02 05 39cfc9abbec31a5861054e22aaf0a401d1a6f46363689d8aee5eef597892bc27 94eaa0cda4b67576 10 02 05 654aa201e2979b8f641f54fb337d97d6c01796c12e94f32752f753c8551576de cd1bfb95d7e9e912

 

 

ΒΑΛΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ

0 02 05 112e711465af793ac48324671b2d6618427e75d6586f8863fb19c526c02d8bf7 3746c2eeb91f978e 10 02 05 5ca5915dafd017ae2c6467725bd3c5a4c0e59813cd6235b9b4e6374d553126ff c55d1bddb660ce7b 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

0 02 05 233612ae98e93cb1af71fa494ade25c0d53559fb04b896cefbe6823015b02a4a d5607ecfdd545e67

0 02 05 b6973ea5727e712a21ccbd22f5447812da754c8598d60553b6f86d32bb31f5b6 173d009ed6af80e30 02 05 4343caa04edfdbc886daed77a35f7f89e26e69af4802fd899203892ab1299597 d402e986be484e09

0 02 05 73c80b8fb259575952c55d0c6bc3a79bb45290994705c2a58e589c74522173ae 213ff55c5b175153

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

0 02 05 78a12b3070c9ce3d19e25f1ccc81bb4d83835b9730aefef2e62275fb3b8fda7a 75883200f6f614eb0 02 05 89404a1d1f9cae550b64631cbfff3b4a8b7784130733156103bb1b2d186ca4a2 88e44f248f6da736 2