5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κατά την διάρκεια του 5ου εργαστηρίου διαβάσαμε διάφορα βιβλία σχετικά με την ανακύκλωση όπως:

0 02 05 c19950d4a285332755d7f42809d4aaf04fb14dbdafeb30a3fe2ff6f05077087b bf0691c18ba34d25

0 02 05 a3471e389da453ed51bd455656bc19de347d1b48854c074c53b5e70861d2dcc5 880301547bd5c1b4

0 02 05 25266769e8aaeb9ca33d2647c1b500b43ac69b43aac3003e7a192cf00e8ce095 43c1855b51dc6949

0 02 05 f0f08449346c3dd145e2a2eb7322423d0f3d1f37efb5a06ccbe6a2e88e8f0f46 921c29bf6681f19c

ΑΦΙΣΑ ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

0 02 05 d91968a84dd0643a0336dcb433ee49d4b89093cd579c03cacbfc6859aae3d79d 52bb1bacdecc9c9f0 02 05 95878a5bf151477e0705b42daf609389bf802e0932c37bc0dcf7a54aee80745a e6b08f9034ba36540 02 05 2e72ca7bb48464c30e5240d49a0060286b96ad68a8e1fe6755a0c1df2a85be24 454dae7d08e21e08

0 02 05 4c0c389c860f4502176c89956c91488c09ac8a44518dfbe8a3570163dfbba221 eb7dcfe1c7d1e880

Μπόουλινγκ με ανακυκλώσιμα υλικά

0 02 05 a287dc6916d5cf8053de0dbfcd9f7e5e63119db62c2a0924128d4c4de503fad1 5fe6a85b3a7672f9