ΜΟΤΙΒΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τα παιδιά σε ομάδες έπρεπε να οδηγήσουν τα ζωάκια στη βρύση συνεχίζοντας το ίδιο μοτίβο με ξύλινα σχήνατα.

0 02 05 4b57f00d2e00f456e68ab6ab1fc8d691ee092c47e4de7f4084277a47abc0eec6 90ff39f8a1e0662e0 02 05 1fe4b4a40a1dc2c40372d4a0088871cf1ee2181614e2f091c283bc61095c1992 225e8f5d97da41c70 02 05 6c652919eec55c957f297d89377c9dfad258cbde06a8dcb81ecc0a79774e9ad0 2946b51b9a80b0a0

Έπειτα έπρεπε σε ατομικό φύλλο εργασίας να κόψουν και να κολλήσουν  τα σωστά σχήματα για να συνεχίσουν το μοτίβο και να οδηγήσουν το ελαφάκι στη βρύση.

0 02 05 d5127e6b9d3a3a62a60b96c4dfe8e2c9fa37e4909583821990746f2f9e37c9bd 8b4ddfeb03af7e40 02 05 849282bdd81a62a6f8accfa8a96672def330fe930dfaf415c51d2475d2491b5c bf15a942c1700c430 02 05 5ea8868d7c855907f029968c30bb92b015bee21e52489ba5ab482cab1064b41f cb5ec4954b74e58a