Μέρες-Μήνες-Εποχές

Παιχνίδι συνεργασίας

1.Βάζω τους μήνες στη σειρά
2. Βρίσκω τους μήνες της κάθε εποχής
3. Βρίσκω τα χαρακτηριστικά της κάθε εποχής

0 02 05 d0781397ea311f95b1862a0a59df09da5a9b1b5ada4492795ed306ff238957ea 9b92a847109a776e0 02 05 d119eef0c5d8f810353efbee157dd374fde169645102b84cecfee89fb5c9b5d6 cbff7732c69747140 02 05 ac79f8d5f32c7f044964010337d91cb01d72bd92d9c5713951a4a4b1b8572fac f50c8005eeaff88e0 02 05 16a4e1d4818d5df9b72bf848137057d3b5bea2fb242f54686cd428ebdc41d0bc a060d8aeb8c5b4c1

0 02 05 049e7d97391226279196906d157666b891cda71742cf515d3a05e6dfe6093d28 74b1d2dc1a91cb330 02 05 6705ddb9a8bedd76836a9879ea65fb1d94c7fa7782a92db3237668e1951cac85 77eaf9d788c05bc20 02 05 f094731b8826141ee9447566bc5a09bbcc7e28886b11ffdfa9ac7924146f6923 2c6fa863deb7e0480 02 05 b9e46b0310c211dfbb74ea61d1979861f38e3e8f806a674d5f1411fcab9e0a24 1759e1ed875e1e00 02 05 c0ffabc56ba70f8c68471dbb6ac9040e655d1b23cf5250c29f6d73edfabbe7a6 7e3c3e42f0c9f2960 02 05 7aaea9a545ceab6582d1aad3744d5b6031413005469579eb88f8bb782548b707 1941ab78cffac37a0 02 05 f8571a321954896e747408544fbe48e0e0635bc5a606bf9b64d6f41e5c7198fb 41c6a343b25a1431

Κατασκευή με διπλόκαρφο

0 02 05 184ceddb7a262e448e151e1cc49faf4b7b64ba2e3b3fb8e59169c81b5ae0443f 9423a81409d2e750

0 02 05 955c4023a246c084d196c53587323f49c35da4bc7d10a931269ed28f6d57db4f 75cd3e0221bdb89b0 02 05 98ed5c3a58f7c946d67414c7e715627161d21b7f93bc1d3ede8e0730e12c94f2 ced5f4401c006e480 02 05 6a4604c56214802f02a0ef66b61633e0d73acd73eb08d322bd1f58af463d61e3 6a1a4ead3d46f6be0 02 05 67f452f00ce552cf3e3e845d98de8e24ad6364c14068735143f04ef2a168fcb9 741afbf8b9181570 02 05 7e472e374af679d0cc527fd0c85b7775d78b00e2cae06fabdc000c8b06580b84 bd7568c27e62ca4b

0 02 05 a41c3eca237acf4308553fe036685813a7c1eba1f43a3b4cd23ec6b3c721a681 d817dac0683a98690 02 05 e5564464acb467651204079bb9bd61b6751bb63f2bbf792760abf738a154e282 b5429101f9279d860 02 05 f7007cb68fda1095499ce406f84784769ac18c8a73da0d7886d2e173709bc99a 2cd9e1a12ac9d9c10 02 05 69613508bcefc86e2ea7056953fd6d43e6a34027849bc89259f0e34f4a3919bb 8ed1b04997d52e89

0 02 05 4ab73c296bdff21ef5c04653d46ed78f262cf405c2b5039dd837e985f1c774d5 884ac2f0aa192b9b0 02 05 65b5dbfc59d02d569df0238e2355bdf15cf8f1ae43cb61cf3395d0dcdb2d7056 82052e95811f8e7a0 02 05 6352165ee6e357d2bae2af85e2cdf57731817306eeb77289866b82672e73abb0 68acf1279ae3cc470 02 05 fc87dc5c85e917aed8661928788e0f52eb90891e4b3a08d5db0b4efc2c111a99 b245d08a46d92294

Συνεργατικά έργα για τις εποχές

0 02 05 7b59651aa521116164c1afa67860d340cdf281806c78e1bedabbec8f56d2c839 9a85781bb3a43fb70 02 05 525560ecd6a96855d683510102983b2a8494692284e833d73dd6bd769ef43fd6 ed1756b69c4ce9100 02 05 a89af3ae3bef62ba793679b643353bf17815e21438ba6ec191bc3c5060a462fb f70bcba9aa5295570 02 05 ab08faca135817903cd4718e71b37c6c19711e5767d5e0b374681fe6682e68aa ea98338f3fc2ca20

Παρουσίαση συνεργατικών εργασιών με θέμα τις Εποχές

0 02 05 7aeecba4ae2601aa7da94c2b6898b57d6ede86f8c71907be28b8bbb76630255b bcf99a449f9b0aea0 02 05 85fb786a4d061371d32b0c11ee939a7c9d7c8199e3f2b66f369457f1e41d706d d81f9b86eda592980 02 05 301a0c86e90658197f519e4a86d1f2dbd845c508b1127ea2a7f17b8251ed8dac 44be0bd817a30c3a0 02 05 1984de5219f6e30b163cb6381990fe7b767b0d89d762ff4bcdfea911ae1f14ad ea98338f3fc247180 02 05 8482a6d154d316659fb239541ad5efd177354c6f54e0e05def6477d2656f8d06 b2c321fde14ce2210 02 05 a6507e30bc3f94776731251bd2cd7577a31171f08385bb734627bed786bdab1a f3378536520071e90 02 05 dd13eb318c598aab3e6156d915d7e44751138307a4c7a4640070549d9eb65f07 eb729f34cb553fda0 02 05 e4b038c2c934c4ebba5663127ecec263d0516df68aa341e34dc421bc710c2dae 4a340799b3372a5e0 02 05 4a3f969ac77c4b87dbdd35d4edb4b197e6cf8b2a4947d4eeec07e6dcbd5a0cbc fef0adfdba273939

Οι μέρες της εβδομάδας στα Αγγλικά

0 02 05 cf3869f4c688e1e7f5a4fc04e10ef82e59a1733001347d99e4ddd063be00dec8 d7dc9147c8f77dd60 02 05 ac43ee1c5a3ac4086582291899a2053c11e5e182c899e17d2eeb5bc00d2c710a 8fe04e683ac197b6