ΔΡΑΣΗ : ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΠΕΚ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝΛήψη αρχείου