ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΥ ΖΗΝ-ΑΓΓΛΙΚΑ CRITICAL THINKING-ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΛΙΝΚ

CRITICAL THINKING WORKSHEET

Draw your healthy meal

0 02 05 693d6bc4f97f6a6c043ace90ab240d5ae2529ceee1e97e8f20ea170be68fb06b 55e004526d490a220 02 05 5439e35b9f79164e2b7ae3e57dc26f21023661463fa90b176e99b659da67f7ab 7a8dbd2dfb9e6b9d0 02 05 b7d46c8daa74396a3148a25ab50587dfb7492281d9843f6036e9a3baa781b064 6db70b03ee3f9cbd

0 02 05 d94ce921af70e23492b7acf6b5afc1fa8201e7e0664da5168a4862251ddc7a05 7e82c2416a4c6ba40 02 05 e243f3555567c4a9eed81cb604c4c4e7e0b77d7d2ada4127d1340d29ee5bbbdf d028176f6505b538

0 02 05 f603eebd6c415e80c7babb89cec1bdeba3c16761d8a062f46805f1d7a0ec6c58 1bdc09213b7ee896

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΥ ΖΗΝ

0 02 05 38567bb1949729649db1ba3e427bdb85875716bdc82689ce478d9c2d7e4735f9 7fbbd0233ca111ee0 02 05 3cce2a2439f9a1023168c5e66fd3fcbc490ff41a9b39443015d2c7dcb0fd8609 fc83b2482034f24b

ΧΡΗΣΙΜΑ ΛΙΝΚ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 • Κρεμάλα με υγιεινές και ανθυγιεινές τροφές

https://learningapps.org/display?v=p3b9stt4c21

 • Ετοίμασε το μεσημεριανό μενού

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3488

 • Φτιάξε τη δική σου διατροφική πυραμίδα

Φωτόδεντρο – Προβολή αντικειμένου (photodentro.edu.gr)

 

 • Διαδραστικά παιχνίδια για τη διατροφή

 

Υγιεινή διατροφή : Τρώμε μεσογειακά…τρώμε σωστά! | Πλατφόρμα «Αίσωπος» – Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (iep.edu.gr)

 

 • Διατροφικές επιλογές

 

Υγιεινή διατροφή : Τρώμε μεσογειακά…τρώμε σωστά! | Πλατφόρμα «Αίσωπος» – Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (iep.edu.gr)

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο:

 • εμπλουτίζει τα υφιστάμενα προγράμματα και εντάσσεται λειτουργικά στη φιλοσοφία τους
 • στηρίζεται στη γνώση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών των μικρών παιδιών
 • ανταποκρίνεται στις παιδαγωγικές αρχές του Αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου
 • εστιάζει στον επικοινωνιακό χαρακτήρα της γλώσσας και στην ανάγκη διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης
 • σέβεται την ολιστική προσέγγιση της μάθησης και πραγματοποιείται μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων με διαθεματικό χαρακτήρα
 • στηρίζεται στην αμοιβαία και αρμονική αλληλεπίδραση και συνεργασία των νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών της αγγλικής γλώσσας.

Προϋποθέσεις για την αποτελεσματική πρώτη επαφή του παιδιού με την ξένη γλώσσα αποτελούν:

 • η εξειδικευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες τους)
 • η υποστήριξη της μάθησης μέσω κατάλληλα διαμορφωμένου εκπαιδευτικού/διδακτικού υλικού για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
 • η συνεργασία των εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας με τους νηπιαγωγούς για τη δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού κλίματος, η οποία θα έχει ως αφετηρία την οργάνωση και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου στο Νηπιαγωγείο, με έμφαση στην αξιοποίηση των αναγκών, των κλίσεων και των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων των νηπίων.