ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ COVID

Ακολουθούν οδηγίες για την αντιμετώπιση covid για το σχ. έτος 2022-2023

 Λήψη αρχείου

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

Στο  σχολείο μας δύναται να  λειτουργήσει Τμήμα Διευρυμένου Ολοήμερου Προγράμματος (16:00-17:30). Οι γονείς  έχουν  τη δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του παιδιού τους στο εν λόγω Τμήμα έως και τις 12-9-2022.

Ακολουθούν τα σχετικά ΦΕΚΛήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου