ΕΥ ΖΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΜΕΡΟΣ 2ο ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΟΥΛΑ-ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥΛΑ

ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΤΡΟΦΕΣ ΣΤΑ ΣΩΣΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ

0 02 0a 09ef9f458798c479b94d1689cbd03405835aaf8a624d95d071c182c97fad8bdf 8e5fe5c86f87cc640 02 0a 3ca477ac1d0abc58c33a7b088224e85d1ab847dc2f20d88d5d83df9a1e4b24af 5b254df49a6afb6d

0 02 0a 72612071eb8e14371690cc4ad770ce317f57b8e0c5a738d25bf656352aafddf2 8cca8f5c78be9331

0 02 05 4c8c498084e002ff43c8afa649d3bd757e0d28607911da9bba9245f4a5464266 bc8ef245a5768017

ΕΚΑΝΑΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΩΝ

0 02 0a faabc9af5ab267ae8e6af0eb678b0d4d36eb9cd0078e3a68a98aad04e6a8fef5 10860dbe283318f

ΣΤΟΛΙΣΑΝ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥΛΑ

0 02 05 d60def267bad49cc9853312033a9c1ad5353e8056e98e97488a02d3ba3d1d3ed 25a868d1d95ccb790 02 05 d5b1a07ccce9123ec47b0c9280f3b1a4a57994a871e417c9b034245905be07f6 62b2dff944c27fce

0 02 05 36881c6bc2f49b5d29423a715db2ca061c283dd162df97a70413f91262b7fb2a bbc1470decb83531

0 02 05 6e380dbb4112b915d7d09d3768063152158861ecec2e97f265c3831f1edf7a25 a8ffc0b80e4350ce

0 02 05 b09cc45ccc8885408f26a6ec58a999c8c4da46eb9a836e5dd05dacf4ff8a8c76 e098f9c50aa8a5ac

ΖΩΓΡΑΦΙΣΑΝ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥΛΑ

0 02 05 eef915ae1c0f2415559e723a177d4853138667f521b3dd57184998948fcb5df3 2d63bd12fd69e7440 02 05 22c8626a259c564ff1c07a0689a7bdcb842c8138e398d2da9000eaf81ae95335 2a86a396fffa31a80 02 05 2866085a067a0efe4fa757a65e56ce3861ee7beb092e4aa21531b3b9faa47976 7771edbeda53f7f5

ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ

0 02 05 6262b70ec4f4727376d533d82180d5844980caf33ed03951954ab898ae3b1f5f d26999488c6d8ef10 02 05 9526d9e16118e5294445b830d28596e5156792442b2910c21f7a204a7d515cfa a51b23f5d6fade91

0 02 05 7c8fb885342acb366115e94e143e8cbe515cbebd2542e925e469696f756644a2 fdb015f09ddc0a3d

ΠΑΙΞΑΜΕ  ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙΑ

ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ-ΚΑΛΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ-ΚΑΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

0 02 05 4baf006c389eb33c8bfc5080c97372d53cf64820d070086ec7793c0555652719 449892290a0f94950 02 05 cb8186088bd785cbe7580ac88bb06d9d889a5256862bd9f94484ac9694e890e9 4d803f11bfb2b3fd