ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε πως το νηπιαγωγείο μας θα επαναλειτουργήσει για τους μαθητές μας από τις 1 Ιουνίου έως και τις 26 Ιουνίου 

Λεπτομέρειες για την επαναλειτουργία των σχολείων υπάρχουν στην παρακάτω εγκύκλιο.

Επίσης έχετε ενημερωθεί και μέσω mail για τον τρόπο αλλά και για τις ημέρες που θα προσέλθουν οι  μαθητές μας στο σχολείο . Για οποιαδήποτε άλλη απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο μας.

ΕΞΕ – 63417 – 2020 – Επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης