Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματοςεκ μέρους μας, πιστωτικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται και στην πόλη μας μάς απέστειλε επτά (7) επιτραπέζιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε καλή λειτουργική κατάσταση. Ο εξοπλισμός θα διαμορφωθεί κατάλληλα από το προσωπικό του σχολείου, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί άμεσα. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες: