Από το σχολικό έτος 2019-2020 κέντρο διανομής βιβλίων για τα σχολεία του δήμου Κύμης-Αλιβερίου είναι το Δημοτικό Σχολείο Κονιστρών

Από το σχολικό έτος 2018-2019 το σχολείο δε θα λειτουργεί ως Κέντρο Διανομής Βιβλίων. Η διαδικασία αυτή θα διεκπεραιώνεται από το Δημοτικό Σχολείο Κριεζών. Ως εκ τούτου, η σελίδα αυτή έχει πληροφοριακό και μόνο χαρακτήρα

tn_SAM_2490Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας είναι για υπηρεσιακή χρήση και αφορά αποκλειστικά τα σχολεία που εξυπηρετούνται από το Κέντρο Διανομής Βιβλίων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου. 

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για το απόθεμα τίτλων

Πατήστε εδώ για να μεταφορτώσετε το αρχείο παραγγελίας

Διαδικασία χορήγησης βιβλίων από το Κέντρο Διανομής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου

Προκειμένου η χορήγηση βιβλίων στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του Κέντρου Διανομής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου να γίνεται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η διδακτική και διοικητική λειτουργία του σχολείου, να διατηρείται πάντα ο έλεγχος και η on-line ενημέρωση του αποθέματος και να μη δημιουργείται άσκοπη επιβάρυνση του διδακτικού προσωπικού, παρακαλούνται τα σχολεία να ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων που υποβάλλουν.

  1. Επισκέπτονται το ιστολόγιο του σχολείου https://blogs.sch.gr/2dimalive/  και ανοίγουν τη σελίδα «Κέντρο Διανομής»
  2. Ανοίγουν το αρχείο με τον τίτλο «Ενημέρωση αποθέματος» και ενημερώνονται για τα διαθέσιμα αποθέματα. Το αρχείο είναι μόνο για ανάγνωση και δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές επί αυτού.
  3. Κατεβάζουν το αρχείο «Παραγγελία βιβλίων» και το αποθηκεύουν στον υπολογιστή τους . Για το κατέβασμα του αρχείου επιλέξτε στο πάνω μέρος της σελίδας την εντολή «λήψη» και στη συνέχεια αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή.
  4. Ανοίγουν το αρχείο (πρόκειται για φύλλο εργασίας του MS Excel) και συμπληρώνουν τις ποσότητες βιβλίων που αιτούνται από κάθε τίτλο στη σωστή σειρά. Προσοχή, να μην αλλάξει τίποτα στη μορφοποίηση του αρχείου, διότι δεν θα είναι δυνατή η αυτόματη επεξεργασία των υπολειπόμενων ποσοτήτων.
  5. Αποθηκεύουν το αρχείο με το ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ και την ημερομηνία διεκπεραίωσης του αιτήματος υπό μορφή ΕΤΟΣ-ΜΗΝΑΣ-ΗΜΕΡΑ, π.χ. «1ο Δημοτικό Αλιβερίου 2014-09-05».
  6. Επισυνάπτουν το αρχείο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το αποστέλλουν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου. Ως θέμα του μηνύματος βάζουν «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ». Είναι σημαντικό το μήνυμα να έχει το συγκεκριμένο θέμα, διότι αποδελτιώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατευθύνεται γρηγορότερα προς διεκπεραίωση. Προς αποφυγή διεκπεραίωσης μηνυμάτων που δύνανται να αποσταλούν από τρίτους, το μήνυμα πρέπει να αποστέλλεται από το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει κάθε σχολείο στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Προσοχή, να γίνει επισύναψη του αρχείου και όχι εισαγωγή του περιεχομένου του στο σώμα του μηνύματος, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν είναι αυτόματα επεξεργάσιμο το περιεχόμενό του.

Μόλις το μήνυμα παραληφθεί, θα διεκπεραιωθεί το ταχύτερο δυνατό από τον εκπαιδευτικό του σχολείου που είναι επιφορτισμένος με αυτήν την αρμοδιότητα. Όταν συγκεντρωθούν τα βιβλία, θα αποσταλεί μήνυμα από το Κέντρο Διανομής προς το σχολείο, όπου θα βεβαιώνεται η διαθεσιμότητά τους και ο ενδεικνυόμενος χρόνος παραλαβής.

Επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

  1. Προκειμένου να τηρηθεί τάξη στην αποθήκη βιβλίων και να αποτρέπονται οι μη καταγεγραμμένες παραδόσεις που αλλοιώνουν την εικόνα του αποθέματος, η πρόσβαση αφορά περιορισμένο αριθμό εκπαιδευτικών και το Διευθυντή του σχολείου. Καθώς οι παραπάνω έχουν καθημερινά να επιτελέσουν διδακτικό και διοικητικό έργο, η διεκπεραίωση των αιτημάτων των σχολείων θα γίνεται μόλις οι παραπάνω συνθήκες το επιτρέψουν.
  2. Μόλις τα σχολεία ενημερωθούν ότι η παραγγελία τους έχει διεκπεραιωθεί, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ταχύτερη παραλαβή των βιβλίων, καθώς αυτά αποθηκεύονται στους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου, στους οποίους ενίοτε υπάρχει πρόσβαση και κατά τις απογευματινές ώρες, όταν φιλοξενούνται δραστηριότητες του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων.
  3. Η διεκπεραίωση αιτημάτων αφορά πρωτίστως στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του Κέντρου Διανομής.  Για αιτήματα που υποβάλλονται από άλλα σχολεία της Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας παρακαλούμε να έχει ενημερωθεί πρωτύτερα η Δ/νση (Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων) και το αίτημα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να κοινοποιείται και εκεί.
  4. Από το 2006 και εντεύθεν οι εκπαιδευτικοί του 2ου Δημοτικού Σχολείου, με τη συνέργεια ορισμένων εκπαιδευτικών από τα όμορα σχολεία που ανταποκρίθηκαν κατά περιόδους στο κάλεσμα για διευθέτηση των αποθεμάτων της αποθήκης, διεκπεραιώνουν αποτελεσματικά την ετήσια διανομή των βιβλίων όσο και την τήρηση του αποθέματος. Σε ετήσια βάση διακινούνται μέσω του σχολείου περισσότεροι από 10 τόνοι βιβλίων που αριθμούν πλέον των 37.000 αντιτύπων, τα οποία κατανέμονται σε 128 διαφορετικούς τίτλους. Η εργασία αυτή είναι πέρα από κάθε «στενή» υπηρεσιακή υποχρέωση, διενεργείται χωρίς επιπλέον μέσα και σε ανεπαρκείς χώρους. Για το λόγο αυτό ζητάμε την κατανόηση και τη δική σας βοήθεια για την όσο το δυνατόν αποτελεσματική διεκπεραίωση αυτής της λειτουργίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ πως δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε οποιοδήποτε αίτημα το οποίο δε θα γίνει σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

2ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου