Λειτουργία ΕΔΕΑΥ  Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συστήθηκε Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), ως αρμόδιο όργανο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών και της σχολικής κοινότητας. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τα εξής μέλη: α) το διευθυντή του σχολείου, β) την εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης γ) κοινωνικό λειτουργό, δ) ψυχολόγο και ε) τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης.

Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών, αν η συνεδρίαση αφορά το σχεδιασμό εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και για την παροχή απόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο. Οι ενέργειες και εισηγήσεις της ΕΔΕΑΥ έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Αποσκοπούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες και στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ΕΔΕΑΥ αντιμετωπίζεται υπό το πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων και του επαγγελματικού και υπηρεσιακού απορρήτου.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΔΕΑΥ έχει τοποθετηθεί στο σχολείο μας η κοινωνική λειτουργός κ. Καράγγιουλη Ελένη, η οποία είναι διαθέσιμη για συνεργασία με τους γονείς, ενώ αναμένεται η τοποθέτηση και ψυχολόγου. Η συνεργασία των μελών της ΕΔΕΑΥ με τους γονείς θα γίνεται τις Παρασκευές, κατόπιν συνεννόησης, προκειμένου να κανονιστεί συνάντηση σε συγκεκριμένη ώρα. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του σχολείου 2223022491για να κλείσετε μια συνάντηση.

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία των ΕΔΕΑΥ μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη δημοσίευση του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης  Ηλείας