Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματοςεκ μέρους μας, πιστωτικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται και στην πόλη μας μάς απέστειλε επτά (7) επιτραπέζιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε καλή λειτουργική κατάσταση. Ο εξοπλισμός θα διαμορφωθεί κατάλληλα από το προσωπικό του σχολείου, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί άμεσα.

 

Κάθε προσθήκη στον εξοπλισμό του σχολείου συμβάλλει θετικά στην αποδοτικότερη διδακτική και διοικητική λειτουργία του, κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό με βάση την παλαιότητα και τις συχνά μη επισκευάσιμες βλάβες του υπάρχοντος εξοπλισμού υπολογιστών.

Επόμενος στόχος μας… η προμήθεια ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, καθώς το υπάρχον εμφανίζει συνεχείς δυσλειτουργίες. Κάθε βοήθεια στην προσπάθειά μας αυτή είναι δεκτή…

Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.