Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματοςεκ μέρους μας, πιστωτικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται και στην πόλη μας μάς απέστειλε επτά (7) επιτραπέζιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε καλή λειτουργική κατάσταση. Ο εξοπλισμός θα διαμορφωθεί κατάλληλα από το προσωπικό του σχολείου, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί άμεσα.

 

Κάθε προσθήκη στον εξοπλισμό του σχολείου συμβάλλει θετικά στην αποδοτικότερη διδακτική και διοικητική λειτουργία του, κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό με βάση την παλαιότητα και τις συχνά μη επισκευάσιμες βλάβες του υπάρχοντος εξοπλισμού υπολογιστών.

Επόμενος στόχος μας… η προμήθεια ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, καθώς το υπάρχον εμφανίζει συνεχείς δυσλειτουργίες. Κάθε βοήθεια στην προσπάθειά μας αυτή είναι δεκτή…