1ο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου

"ούτε τέχνη ούτε σοφίη εφικτόν εάν μη μάθη τις"

Αποχαιρετισμός σχολικού έτους 2020-2021

Ιούλ 20213

Με αισιοδοξία, ελπίδα και θετική διάθεση ευχόμαστε σε όλους/ες τους μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους,

Καλό Καλοκαίρι με Υγεία!

από κάτω από: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποχαιρετισμός σχολικού έτους 2020-2021    

Λήξη μαθημάτων-επίδοση βαθμολογίας

Ιούν 202123

Ενημερώνουμε πως την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 λήγουν τα μαθήματα για το σχολικό έτος 2020-2021. Οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο κανονικά (8.15 π.μ.)  και  θα παραλάβουν από  τους  υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων  τους Τίτλους Προόδου (τάξεις Α-Ε), αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών  για τους μαθητές της Έκτης Τάξης καθώς και τους Ελέγχους Προόδου του γ’ τριμήνου (τάξεις Γ-ΣΤ). Οι μαθητές θα αποχωρήσουν στις 9:00 π.μ.

από κάτω από: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Λήξη μαθημάτων-επίδοση βαθμολογίας    

Ψηφιακή Μέριμνα

Ιούν 202111

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος:

 Tο πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» εξασφαλίζει επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και φοιτητή, που εμπίπτει σε συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop). Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και στοχεύει στον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας και την επίτευξη ενός συμπεριληπτικού ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου.

  Κριτήρια επιλεξιμότητας: Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες δικαιούνται να λάβουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε επιλέξιμη δημόσια εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα. Διευκρινίζεται ότι το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, τον αριθμό των παιδιών ανά οικογένεια και το αν μια οικογένεια είναι μονογονεϊκή ή όχι. Για παράδειγμα, για μια οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα των 6.000 ευρώ αντιστοιχεί σε μεικτό οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια του Α’ κύκλου του προγράμματος, μπορούν να καταθέσουν αίτηση οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020, οι οποίοι εντάσσονται στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία. Κατά τη διάρκεια του Β’ κύκλου, θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση και οι υπόλοιποι δικαιούχοι που πληρούν τα εισοδηματικά και τα υπόλοιπα κριτήρια του προγράμματος, ανεξαρτήτως του αν είναι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι οικογένειες μπορούν να διερευνήσουν την επιλεξιμότητά τους και αυτόματα μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή που αναφέρεται στο επόμενο σημείο.

Τρόπος υποβολής αιτήσεων: Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή https://beneficiary.digital-access.gov.gr/. Οι αιτούντες καλούνται αρχικά να μπουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://www.digital-access.gov.gr ώστε να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και την αναλυτική διαδικασία για την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης. Μετά, εισέρχονται στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τους στο Taxisnet και ολοκληρώνουν την καταχώρηση των στοιχείων τους δηλώνοντας επιπλέον το προσωπικό τους ΑΜΚΑ. Καταχωρούν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου ώστε να λαμβάνουν έγκαιρη και εμπιστευτική πληροφορία από το Πρόγραμμα μέσω SMS. Δηλώνουν το σύνολο των εξαρτώμενων τέκνων για τα οποία επιθυμούν να κάνουν αίτηση και συμπληρώνουν τα στοιχεία φοίτησής τους. Επισημαίνεται ότι κάθε δικαιούχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία αίτηση στο σύστημα, η οποία θα πρέπει να αφορά το σύνολο των εξαρτώμενων τέκνων τα οποία είναι επιλέξιμα να λάβουν επιταγή.

Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις: Οι διασταυρώσεις των στοιχείων που επιβεβαιώνουν την επιλεξιμότητα των εξαρτώμενων τέκνων να ωφεληθούν από το πρόγραμμα γίνονται κυρίως ηλεκτρονικά. Πιο συγκεκριμένα, στον Α’ κύκλο του προγράμματος, η επιβεβαίωση της σύνθεσης της οικογένειας, της εισοδηματικής κατηγορίας, και της φοίτησης των τέκνων σε δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ., πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Εφόσον υπάρχουν προβλήματα στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, θα πρέπει να γίνονται διορθώσεις στα αντίστοιχα μητρώα του δημοσίου, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Επισημαίνεται ότι η επιτυχής ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων επιλεξιμότητας για τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτεί συμφωνία των στοιχείων τους στο Μητρώο ΑΜΚΑ και το Μητρώο MySchool. Σε περίπτωση μη δυνατότητας ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων κάποιας μαθήτριας ή κάποιου μαθητή, παρότι έχουν ακολουθηθεί όλες οι σχετικές οδηγίες, οι Διευθυντές των Σχολείων καλούνται να επικοινωνούν με το Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Ημερομηνία λήξης του προγράμματος: Η ημερομηνία γενικής λήξης του Προγράμματος είναι η Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021. Μετά από αυτή την καταληκτική ημερομηνία δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η έκδοση νέων επιταγών για αιτήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και η πραγματοποίηση αγορών με τις εκδοθείσες επιταγές (εκτός από κάποιες εξαιρέσεις που αφορούν ακυρώσεις και επανεξαργυρώσεις επιταγών και αναφέρονται αναλυτικά στην Προκήρυξη του Προγράμματος).

από κάτω από: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψηφιακή Μέριμνα    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤ2 ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μαΐ 202126

Πρόγραμμα μαθημάτων τηλεκπαίδευσης ΣΤ2 τμήματος

από κάτω από: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤ2 ΤΜΗΜΑΤΟΣ    

Αναστολή λειτουργίας ΣΤ2 τμήματος του Σχολείου μας

Μαΐ 202126

Λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19,  αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία του  ΣΤ2 τμήματος του σχολείου μας  από   Τετάρτη 26/05/2021 έως και την Πέμπτη 03/06/2021.

Η  διδασκαλία στο τμήμα αυτό θα πραγματοποιείται μέσω τηλεκπαίδευσης.

από κάτω από: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναστολή λειτουργίας ΣΤ2 τμήματος του Σχολείου μας    

Β΄ Ξένη Γλώσσα στο Γυμνάσιο

Μαΐ 202120

Οι γονείς των μαθητών της  Στ΄ τάξης που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2021-2022 στην Α΄ Γυμνασίου έχουν τη δυνατότητα, κατ΄ εξαίρεση, αν υπάρχει λόγος, να επιλέξουν για το Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάσκονται στο δημοτικό.

Η αλλαγή πρέπει να γίνει με υποβολή αιτιολογημένης γραπτής αίτησης μέχρι τις 4 Ιουνίου 2021 στον Διευθυντή του Σχολείου.

από κάτω από: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Β΄ Ξένη Γλώσσα στο Γυμνάσιο    

Επιλογή 2ης ξένης γλώσσας στην Ε΄ δημοτικού

Μαΐ 202120

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου πρέπει να συμπληρώσουν  δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους.  Η διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας  είναι για δύο (2) ώρες την εβδομάδα.

Η επιλογή γίνεται μεταξύ της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας.

Οι μαθητές θα διδαχτούν ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δύο (Γαλλικά – Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία σε επίπεδο τμήματος.

Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

από κάτω από: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επιλογή 2ης ξένης γλώσσας στην Ε΄ δημοτικού    

Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Πρωινής Ζώνης για το Σχ. Έτος 2021-2022

Μαΐ 202112

Ενημερώνουμε ότι ξεκινούν οι εγγραφές των μαθητών/τριών στο ολοήμερο πρόγραμμα και στην Πρωινή Υποδοχή για το σχ. έτος 2021-22.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της λειτουργίας της σχολικής μας μονάδας παρακαλούμε οι αιτήσεις να κατατεθούν έως και τη Δευτέρα 17.05.2021.

Οι μαθητές/   τριες  εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

Γίνονται δεκτές  όλες  ανεξαιρέτως  οι αιτήσεις  των  γονέων/κηδεμόνων  για  φοίτηση  των  μαθητών/τριών   στο Ολοήμερο   Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.

Επίσης μπορεί  να συγκροτηθεί  τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00’- 8:00’), για υποδοχή (7:00’- 7:15’) και ώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (7:15’- 8:00’), στο σχολείο.  Επισημαίνεται ότι η υποδοχή των μαθητών στην Πρωινή Ζώνη δεν μπορεί να είναι μετά από  07:30 π.μ.

Στο τμήμα αυτό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Για τη λειτουργία τμήματος στο Ολοήμερο Πρόγραμμα απαιτείται η εγγραφή 10 τουλάχιστον μαθητών. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης είναι 10 μαθητές.

Η αίτηση θα δοθεί και σε έντυπη μορφή, μπορείτε όμως να την εκτυπώσετε και από εδώ:

 

από κάτω από: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Πρωινής Ζώνης για το Σχ. Έτος 2021-2022    

Οδηγίες για την επαναλειτουργία των σχολείων από 10-5-2021

Μαΐ 20216

Αγαπητοί γονείς,

 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !

Ύστερα από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας  για την επαναλειτουργία των σχολείων σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

 

Α. Διαγνωστικός έλεγχος(self test) :

Από  τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 τα σχολεία επαναλειτουργούν και  σύμφωνα με το ΦΕΚ (1825Β/5-5-2021) για όλα τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες τους/τις εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζόμενους στη Σχολική Μονάδα..

Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται κάθε σχολική εβδομάδα,  δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

 

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες :

 

  1. Παραλαμβάνετε από φαρμακείο, δωρεάν, με τον ΑΜΚΑ μαθητή/τριας το δωρεάν τεστ.
  2. Κάνετε το τεστ στο παιδί σας την Κυριακή και την Τετάρτη (Προσοχή πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός 24 ωρών πριν έρθει στο σχολείο .)

3.Εισέρχεστε στην πλατφόρμα

https://dilosi.services.gov.gr/login?template=COVID19-SCHOOL-CARD&next=/templates/COVID19-SCHOOL-CARD/create/&

όπου συνδέεστε με  τους κωδικούς  του taxis net και δηλώνετε το αποτέλεσμα του τεστ. Στη συνέχεια τυπώνετε τη σχολική κάρτα του/της μαθητή/τριας.

4. Εναλλακτικά μπορείτε και χειρόγραφα να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο, αν δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης μέσω taxis net. Κατεβάστε το έντυπο για να δείτε τα στοιχεία.

5. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση

https://self-testing.gov.gr/

6. Επίσης μπορείτε να δείτε το παρακάτω  video  για ενημέρωση και για τον τρόπο διενέργειας του self test.

https://www.youtube.com/watch?v=uqy9EtE1uuE

7. Αν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι θετικό, τότε εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο.

Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο.

Β. Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων:

Το πρόγραμμα της δια ζώσης διδασκαλίας είναι το ίδιο που ίσχυε και πριν την αναστολή των μαθημάτων.  H λειτουργία του σχολείου θα είναι όπως ακριβώς και πριν τη διακοπή των μαθημάτων (ολοήμερο πρόγραμμα, αποχώρηση μαθητών, διαφορετικές ώρες διαλειμμάτων, υποχρεωτική χρήση μάσκας, χρήση αντισηπτικών, αερισμός χώρων, σχολαστικός καθαρισμός, λειτουργία κυλικείου).

Γ. Είσοδος μαθητών στο σχολείο – επίδειξη της σχολικής κάρτας:

Για τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα είναι απαραίτητη η προσκόμιση της σχολικής κάρτας για COVID-19 με αρνητική δήλωση αποτελέσματος. Η δήλωση θα επιδεικνύεται από τους μαθητές  στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς κατά την είσοδό τους στο χώρο της αυλής.

Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, κατά την είσοδο των μαθητών στην αίθουσα για την 1η ώρα του μαθήματος, θα γίνεται επιβεβαίωση της ύπαρξης της σχολικής κάρτας COVID-19 από τον  εκπαιδευτικό που διδάσκει την 1η ώρα., κατά τη λήψη των παρουσιών των μαθητών.  Αν οι μαθητές απουσιάζουν την ημέρα του ελέγχου(Δευτέρα ή Πέμπτη) για οποιοδήποτε λόγο, την ημέρα που θα επανέλθουν στο σχολείο πρέπει να φέρουν μαζί τους και να επιδείξουν τη σχολική κάρτα COVID-19 με αρνητική δήλωση αποτελέσματος.

Στην περίπτωση που μαθητής δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό του στο σχολείο, τότε δεν γίνεται δεκτός, λαμβάνει απουσία και ενημερώνεται ο γονέας του για να τον παραλάβει ώστε να αποχωρήσει από το σχολείο.

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

 

από κάτω από: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οδηγίες για την επαναλειτουργία των σχολείων από 10-5-2021    

Πασχαλινές ευχές

Απρ 202125

από κάτω από: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πασχαλινές ευχές    

Voucher 200 ευρώ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τους μαθητές

Απρ 20217

 

Από τη  Δευτέρα 5 Απριλίου, ξεκινούν να υποβάλλουν αιτήσεις επιχορήγησης οι δικαιούχοι του Α’ Κύκλου του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες δικαιούνται να λάβουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε δημόσια εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια του Α’ κύκλου του προγράμματος, μπορούν να καταθέσουν αίτηση οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020, οι οποίοι εντάσσονται στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να καταθέσετε την αίτησή σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.digital-access.gov.gr ή απευθείας την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων δικαιούχων στη διεύθυνση https://beneficiary.digital-access.gov.gr/.

Οι αιτούντες εισέρχονται στην πλατφόρμα του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet και συμπληρώνουν τα στοιχεία που τους ζητούνται.

Για τον Α’ Κύκλο, ζητούνται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του αιτούντος, η δήλωση της βαθμίδας φοίτησης των τέκνων προς όφελος των οποίων γίνεται η αίτηση, κάποια στοιχεία σχετικά με τη φοίτηση των ωφελούμενων τέκνων (όπως ο αριθμός σχολικού μητρώου για τους μαθητές), και η επαλήθευση του προσωπικού κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα σταλούν οι κωδικοί των επιταγών με την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης.

Οι έλεγχοι επιλεξιμότητας γίνονται κυρίως με αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω διασταύρωσης πληροφοριών από μητρώα και από όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου, αποφεύγοντας έτσι μια χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών για εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις.

Σε περίπτωση που δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν κάποια από τα στοιχεία ηλεκτρονικά, απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Μόλις η αίτησή τους εγκριθεί, οι δικαιούχοι λαμβάνουν την επιταγή ή τις επιταγές τους μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, καθώς και με SMS στο κινητό τηλέφωνο το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους.

Οι επιταγές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις 12 Απριλίου έως και τις 30 Ιουλίου για την αγορά εγκεκριμένου τεχνολογικού εξοπλισμού της επιλογής των δικαιούχων, από εγκεκριμένο προμηθευτή της επιλογής τους.

Τα Μητρώα Εγκεκριμένων Προμηθευτών και Εγκεκριμένου Εξοπλισμού θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος τις προσεχείς ημέρες και θα ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές είτε για την κάλυψη του συνολικού κόστους του εξοπλισμού της επιλογής τους, είτε για την κάλυψη μέρους του συνολικού κόστους, εφόσον αυτό ξεπερνά την αξία των διαθέσιμων επιταγών.

Οι οικογένειες με περισσότερα από ένα ωφελούμενα τέκνα μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως και τρεις επιταγές για την αγορά μίας μοναδικής συσκευής, εφόσον το επιθυμούν.

https://www.esos.gr/

από κάτω από: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Voucher 200 ευρώ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τους μαθητές    

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306

Απρ 20217

Σας ενημερώσουμε για τη Γραμμή Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306, που λειτουργεί ανώνυμα και δωρεάν, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, την επιστημονική καθοδήγηση της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινητείου Νοσοκομείου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και υποστηρίζεται οικονομικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος-Μέγας Δωρητής. Η Γραμμή αφορά το Πανελλήνιο, και λειτουργεί όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθόλη τη διάρκεια του έτους και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε αίτημα στήριξης οποιουδήποτε προσώπου αισθάνεται την ανάγκη να μιλήσει σε πρόσωπο αρμόδιο, ειδικό, να ακούσει ό,τι και αν έχει να του πει. Αφορά 3 επιλογές:

1-Ψυχολογική βοήθεια, Ψυχιατρική υποστήριξη

2-ΨυχοΚοινωνικά θέματα Επιλογή

3-Θέματα που αφορούν την Οικογένεια, Παιδιά και Εφήβους

Η Γραμμή 10306 δημιουργήθηκε για να μπορεί ανά πάσα στιγμή, σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας και για οποιοδήποτε λόγο (ένταση, ταραχή, δυσανεξία, ανασφάλεια, απειλή, φόβο, πανικό, απογοήτευση, απελπισία, μοναξιά, κ.λπ.) οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιασδήποτε ηλικίας, να αποζητά στήριξη, ενθάρρυνση ή/και ψυχική ανακούφιση.

 

από κάτω από: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306    
« Παλιότερα άρθρα


Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων