Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων τo 2004).

Kατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Μαρτίου 2022.
Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, είτε στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του νέου κορονοϊου COVID-19 , είτε ηλεκτρονικά (μέσω της Ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr από το Μενού «Υποβολή Αιτημάτων/ Κατάθεση Δελτίου Απογραφής με χρήση κωδικών taxisnet).

Προγραμμα μαθηματων απο 1/12/2021

Το πρόγραμμα  μαθήματων όπως έχει διαμορφωθεί από τις 1/12/2021 είναι το ακόλουθο:

ΕΩΠ_ΑΠΟ_01_12_2021

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021-22

Οι υποψήφιοι/ες για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα υποβάλλουν  Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) από την   

Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου μέχρι και την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.

Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ μπορούν να υποβάλουν:

 

 Μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης των   ΕΠΑ.Λ.

 Υποψήφιοι απόφοιτοι   ΕΠΑΛ

 

Με την Αίτηση-Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει:

1) Εκτός από τα δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά»  και «Μαθηματικά» (Άλγεβρα) και την ειδικότητα του Τομέα στα δύο μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά. Οι μαθητές/-τριες επιλέγουν υποχρεωτικά την ειδικότητα στην οποία ήδη φοιτούν.

2) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί πανελλαδικά.

 

Επίσης εάν είναι υποψήφιος/-α για :

α) Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,

β) Σχολή Αστυφυλάκων,

γ) Σχολή Πυροσβεστών,

δ) Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων,

ε) Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού,

στ) ΤΕΦΑΑ

Την σχετική εγκύκλιο, τις οδηγίες και το υπόδειγμα μπορείτε να τα κατεβάσετε από τους ακόλουθους συνδέσμους

(9ΝΗ946ΜΤΛΗ-ΖΧΦ)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΛ 2022 (τελικό)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 Μαθητων-Αποφοίτων Ημερ ΕΠΑΛ 2022

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Α-Δ Ημερ ΕΠΑΛ 2022

Οι Συντελεστές Βαρύτητας Πανελλαδικά Εξεταζομένων Μαθημάτων

Σύμφωνα με τον Νόμο 4777/2021 (Α΄25) ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%.
Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%.
Οι Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%.## Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%.
Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.
Εχει αναρτηθεί πίνακας xls με τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής στο ΥΠΑΙΘ:….

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

Οι ενδιαφερόμενοι για το μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας της περιόδου 2020-20211 θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» από την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, ώρα 11.00π.μ. έως και το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00μ.μ..

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων: Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση e-mathiteia.minedu.gov.gr σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης Μαθητείας.

Συνοδευτικά έγγραφα – δικαιολογητικά.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

Φωτοαντίγραφα :

  1. απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
  2. πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 
  3. ταυτότητας 
  4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ 
  5. αποδεικτικού ΑΦΜ*
  6. γνωμοδότηση ΚΕΔΑΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ), για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 
  7. απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εξ’αποστάσεως διδασκαλία στις 15/10/2021

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο 15/10/2021 , λόγω κακοκαιρίας , θα διεξαχθούν τα μαθήματα διαδικτυακά. To πρόγραμμα διδασκαλίας είναι αυτό που θα ίσχυε και σε περίπτωση που διεξάγονταν κανονικά τα μαθήματα δια ζώσης και μπορείτε ειδικά για την αυριανή ημέρα να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόγραμμα 15-10-2021

Προϋποθέσεις αποχής μαθητών/τριων από την δια ζωσης διδασκαλία και ενταξη στη ΕξΑε

Ανακοινώθηκαν οι προϋποθέσεις αποχής από την δια ζωσης διδασκαλία και ενταξη στην εξ’αποστάσεως εκπαίδευση. Οι προϋποθέσεις είναι απολύτως συγκεκριμένες, όπως αναφέρονται και στο παρακάτω έγγραφο και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών είναι η Τετάρτη 22/9/2021

Προυποθεσεις αποχης από την δια ζωσης διδασκαλία και ενταξη στη ΕξΑε

Άνοιγμα σχολείων -Αναλυτικές οδηγίες σε 14 ερωτήσεις γύρω από τον Covid

Εν αναμονή του ανοίγματος των σχολείων την Δευτέρα 13/9/2021 με την καθιερωμένη πραγματοποίηση του αγιασμού,  παραθέτουμε το παρακάτω έγγραφο το οποίο δίνει αναλυτικές απαντήσεις σε 14 ερωτήματα γύρω από τον COVID.

Άνοιγμα σχολείων 14 ερωτησεις-απαντησεις ΥΠΑΙΘ 10 9 2021

Β΄ φάση κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών, ανανέωσης εγγραφών και μετεγγραφών για το σχολικό έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινά  η Β΄ φάση  κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών, ανανέωσης εγγραφών και μετεγγραφών για το σχολικό έτος 2021-2022 από την Τετάρτη 01-09-2021 και ώρα 12:00 έως και  τη Δευτέρα 06-09-2021 και ώρα 23:59.

Επισημαίνεται, ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους, καθώς επίσης και η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους.

Τα αποτελέσματα κατανομής των μαθητών/τριών μέσω της επιλογής «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω δεξιά μετά την είσοδο μέσω TAXIS) θα είναι ορατά:

  • Για τα ΕΠΑ.Λ. από την Τετάρτη 08-09-2021 και ώρα 09.00.
  • Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες τους, εφόσον είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους την Τετάρτη 08-09-2021 και την Πέμπτη 09-09-2021 στη σχολική μονάδα που έχουν κατανεμηθεί.

Υποβολή δηλώσεων Μηχανογραφικού

Μηχανογραφικό έως και 28 Ιουλίου η υποβολή δηλώσεων. Για την υποστήριξη της υποβολής του Μ.Δ. το σχολειο μας θα λειτουργήσει επιπλέον την Τετάρτη 21-7-2021, την Πέμπτη 22-7-2021 και την Τετάρτη 28-7-2021.

Αυτές τις ημέρες, οι υποψήφιοι θα μπορούν να αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας (αν δεν πρόλαβαν ή αν τον έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ., για να οριστικοποιήσουν αμέσως εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ. ζητώντας οποιαδήποτε βοήθεια ή συμβουλή.

Ηλεκτρονικές δηλώσεις εγγραφών για το σχολικό έτος 2021-2022

Οι μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ – ΕΠΑΛ – Π.ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2021 – 2022, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr,

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 18η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59

Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωρισθεί ως «Κηδεμόνας e-εγγραφές» στο ΠΣ myschool.

Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).

Για την ευκολία των μαθητών και των κηδεμόνων τους, σας ενημερώνουμε : Το σχολείο θα είναι ανοιχτά σήμερα Παρασκευή 18-6-2021, την Τρίτη 22-6-2021, την Τρίτη 29-6-2021, την Τετάρτη 30-6-2021 και την Πέμπτη 1-7-2021. Τις άλλες ενδιάμεσες ημέρες στο σχολείο διεξάγονται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021

Οδηγίες προς τους υποψήφιους/-ες

 

Εξεταστικό Κέντρο: ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

 

Από σήμερα Δευτέρα 14/6 έως και Σάββατο 19/6 θα διατεθούν από τα φαρμακεία τρία (3) self test για τις τρεις επόμενες εβδομάδες.

 

Ακολουθούν οδηγίες που πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα:

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Αγαπητοί υποψήφιοι/-ες,

 

1. Το κουδούνι για την είσοδο των μαθητών θα κτυπήσει 08.00 π.μ. Επομένως, οφείλετε να βρίσκεστε στο σχολείο στις 07.45΄π.μ.

 

2. Κατά την προσέλευσή σας πρέπει να έχετε απαραιτήτως μαζί σας:

 

Α) Το Δελτίο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή Διαβατήριο, ή κάποιο άλλο επίσημο πιστοποιητικό για την ταυτότητά του έγγραφο, που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία.

 

Β) Το Δελτίο Εξεταζομένου (καρτελάκι) που σας έχει χορηγηθεί από το σχολείο.

 

Γ) Τη Δήλωση self-test με αρνητικό αποτέλεσμα, που θα διενεργήσετε Πέμπτη 10/6/2021 και το Σάββατο 19/6/2021. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Δήλωση πρέπει να είναι εκτυπωμένη από την πλατφόρμα self testing.gov.gr (ή χειρόγραφη) .

 

Δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις αποθηκευμένες σε κινητό τηλέφωνο. Υποψήφιοι που προσέρχονται χωρίς δηλώσεις αποτελέσματος, ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

 

3. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, τόσο στους εσωτερικούς, όσο και στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου.

 

4. Απαγορεύεται να εισέλθετε στην αίθουσα εξετάσεων έχοντας μαζί σας βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό (blanco), κινητό τηλέφωνο (ακόμη και απενεργοποιημένο), υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας.

 

5. Το κινητό σας τηλέφωνο το παραδίδετε στους Επιτηρητές, οι οποίοι το προωθούν στη Λυκειακή Επιτροπή και το παραλαμβάνετε μετά το πέρας της εξέτασης.

 

6. Οφείλετε να έχετε μαζί σας 2 στυλό ιδίου χρώματος μπλέ ή μαύρο, γομολάστιχα και εφόσον απαιτείται, χάρακα και όργανα σχετικά με την εξέταση του μαθήματος).

 

7. Επιτρέπεται να έχετε μαζί σας ένα μπουκαλάκι νερό.

 

 

 

Ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη και καλή επιτυχία!

Διαδικτυακή εκδήλωση – παρουσίαση

To Παρακάτω κείμενο είναι το ραδιοφωνικό σποτ το οποίο ακούγεται σε διάφορους τοπικούς  σταθμούς, και που υλοποιείται στα πλαίσια της πράξης Μια Νέα αρχή στα ΕΠΑΛ  με την συνεργασία του κέντρου διάδοσης και επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας  ΝΟΗΣΙΣ. Αφορά την πραγματοποίηση Τηλε-ημερίδας.

 

Επαγγελματικό Λύκειο Αλιβερίου.   Ένα Λύκειο με προοπτική.

Το Επαγγελματικό Λύκειο Αλιβερίου σε συνεργασία με το Ε.Κ. Αλιβεριου,  στα πλαίσια της πράξης Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ,  ανοίγεται στην κοινωνία και  υλοποιεί πρόγραμμα δράσης με θέμα:  “Καλές πρακτικές στη σύγχρονη Γεωργία, Τεχνολογία – Αειφορία – Επιχειρηματικότητα.” Συμμετέχουν οι  Τομείς  Γεωπονίας, Πληροφορικής,  Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής .

Tην Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 στις 19:00 η ώρα θα πραγματοποιηθεί ανοικτή στο κοινό Τηλε-ημερίδα παρουσίασης του   προγράμματος

Στο  σύνδεσμο   https://minedu-secondary.webex.com/meet/ioapapaioa

Το ΕΠΑΛ δημιουργεί στην καρδιά της νεανικής καινοτομίας και εξωστρέφειας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το κέντρο διάδοσης και επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας  ΝΟΗΣΙΣ.

 

Ο Συντονιστής του προγράμματος

Παπαϊωάννου Ιωάννης

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Ανακοινώθηκε η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές
εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 20212022.
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα σχετικά έγγραφα.

 

Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021 και των οικογενειών τους.

Η γραμμή υποστήριξης θα λειτουργήσει από Δευτέρα 17 Μαϊου έως τη λήξη της εξεταστικής περιόδου (τέλος Ιουνίου).

Kαλή δύναμη και καλή επιτυχία στους/στις υποψήφιους/ες μας στις εξετάσεις τους σε μια καθ΄ όλα δύσκολη σχολική χρονιά.

Κ.Ε.Σ.Υ. Εύβοιας: τηλέφωνο 2221041345

(Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-16:00),

 mail@kesy.eyv.sch.gr

(καθημερινά και όλο το 24ωρο σημειώνοντας ονοματεπώνυμο, Λύκειο φοίτησης, τηλέφωνο/e-mail επικοινωνίας και το θέμα).

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΑΜΙΑ, 14-05-2021

Copyright © 1ο Επαγγελματικό Λύκειο(ΕΠΑ.Λ) Αλιβερίου          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Άνοιγμα μενού
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση