Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπ. ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2024

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α΄) οι διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου δεν θίγουν την ισχύ των αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων που έχουν  εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του (3-8-2021).

Ο επανακαθορισμός των αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων ως προς τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) γίνεται από τα ΚΕΔΑΣΥ.

Επομένως, όσες αξιολογικές εκθέσεις-γνωματεύσεις, αποφάσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του Ν.4823/2021 (3-8-2021) από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων/ΚοΚεΨΥΠΕ (πρώην Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα), τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο «Μιχαλήνειο» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) ή του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών,  εξακολουθούν να ισχύουν για τη συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας στις  Πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέχρι τη λήξη της ισχύος τους.

Στις περιπτώσεις αξιολογικών εκθέσεων γνωματεύσεων και πιστοποιητικών που εκδίδονται μεταγενέστερα από τις 3-8-2021, απαιτείται αξιολογική έκθεση από τα ΚΕΔΑΣΥ, ως έχοντα την  αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης της απόφασης. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
α) Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εξετάζονται προφορικά υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειο που υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις από τις 29 Νοεμβρίου 2023 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2023.
β) Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εξετάζονται γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα με δυνατότητα παράτασης χρόνου εξέτασης υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειο που υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές από τις 29 Νοεμβρίου 2023 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2023.

Από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του Τμήματος Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘΑ

ΕΞΕ – 136784 – 2023 – Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2024.

Οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν τη σχετική Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2024, μέχρι και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024

 

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε σήμερα 2023-11-24 και ξεκινά η λειτουργία των τμημάτων ειδικότητας του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας» στα ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ –  Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα στο ΕΠΑΛ Αλιβερίου τα εξής τμήματα:

1  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ   6 Μαθητευόμενοι

2  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ   6 Μαθητευόμενοι

3  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 8 Μαθητευόμενοι

Τα τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη μαθητείας», περιόδου 2023-2024 της παρούσας απόφασης, δύνανται να ξεκινήσουν το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας μετά την ολοκλήρωση των αναθέσεων σε επόπτες-εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων εποπτών-εκπαιδευτικών από την ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και κατόπιν ενημέρωσης των μαθητευομένων από τα ΕΠΑ.Λ

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες

Σας ενημερώνουμε ότι η διενέργεια των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024, προγραμματίζεται να διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2024.

Σχολικό πρόγραμμα μαθημάτων από Δευτέρα 13/11/2023

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα μαθημάτων από Δευτέρα 13/11/2023

ΕΩΠ_από_13 _ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ_epal aliveriou

Σχολικό πρόγραμμα μαθημάτων από Δευτέρα 23/10/2023

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα μαθημάτων από Δευτέρα 23/10 εως Παρασκευή 27/10/2023.

ΕΩΠ_απο 23-10 έως 27-10-2023

 

Προθεσμία αιτήσεων για έτος μαθητείας

Ανακοινώθηκε η προθεσμία για την κατάθεση αιτήσεων για το έτος μαθητείας. Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο.

Εως τις 23-10…ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα μαθημάτων από 16-10-2023

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το προσωρινό πρόγραμμα μαθημάτων που θα ισχύσει από Δευτέρα 16-10-2023

ΕΩΠ_16-10 εως 20-10-2023

Σχετικά με την έκδοση αστυνομικών ταυτοτήτων

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το συνημμένο.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

webex links καθηγητών

Σας ενημερώνουμε ότι στο παρακάτω σύνδεσμο θα μπορείτε να βρείτε ,καθ’ όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, τους webex συνδέσμους των καθηγητών του σχολείου μας.

Εκπαιδευτικοί ΕΠΑΛ webex links 26-9-2023

Αγιασμός για το σχολικό έτος 2023-2024

Σα ενημερώνουμε ότι ο καθιερωμένος αγιασμός για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:30 πμ.

Ωράριο λειτουργίας του σχολείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το ωράριο λειτουργίας του σχολείου για το σχολικό έτος 2023-2024.

ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2023-24

Β’ φάση εγγραφών, ανανέωσης εγγραφών ή μετεγγραφών

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 έως την 5η Σεπτεμβρίου 2023 η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές https://e-eggrafes.minedu.gov.gr θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής στο 1ο ΕΠΑΛ Αλιβεριου.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους, η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους, καθώς και η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών, όπου αυτό απαιτείται.

Μπορείτε να προσέλθετε στο σχολείο τις εργάσιμες ώρες, για την διαδικασία.

Ανακοινώσεις για Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας

Στα παρακάτω έγγραφα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες τόσο για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν στο μεταλυκειακό έτος όσο και για τους εργοδότες.

1. Μαθητεία για Απόφοιτους ΕΠΑΛ

2. Μαθητεια για εργοδότες

Κατάθεση Δικαιολογητικών Εγγραφών

Ξεκίνησε η περίοδος κατάθεσης δικαιολογητικών (ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία) από μαθητές/κηδεμόνες στο ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία Εγγραφής των μαθητών/τριων, η οποία θα λήξει την Πέμπτη 20-7-2023.

Για να επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε εγγραφή πρέπει να περάσετε από το σχολείο η να μας τα αποστείλετε ηλεκτρονικά όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/

Το σχολείο θα είναι ανοιχτά την Τετάρτη 12-7-2023, την Πέμπτη 13-7-2023, την Δευτέρα 17-7-2023 και την Πέμπτη 20-72023 και για την κατάθεση των Μ.Δ

.

Copyright © 1ο Επαγγελματικό Λύκειο(ΕΠΑ.Λ) Αλιβερίου          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση