ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ σχολικό έτος 2021-2022

από 1 έως 20 Μαρτίου 2021

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  • Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας
  • Βιβλιάριο Εμβολίων
  • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.
  • Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Σχολική περιφέρεια Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου.

Ορίζονται ως όρια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου όλα τα δημοτικά σχολεία που λειτουργούν εντός των ορίων των δήμων Κύμης – Αλιβερίου Καρύστου και Σκύρου.