Από 1-26 Ιουνίου 2020 ισχύει τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων  των τμημάτων και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας μπορείτε να το δείτε πατώντας στους ακόλουθους συνδέσμους: (Το πρόγραμμα είναι σε μορφή pdf. Αν δεν έχετε λογισμικό για άνοιγμα και προβολή αρχείων μορφής pdf, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από εδώ).

 

class Ωρολόγιο πρόγραμμα τμημάτων
school-teacher Ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών
oloimero Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερου Προγράμματος
teacher-parent Επικοινωνία εκπαιδευτικών με γονείς
Βιβλία στο σχολείο Σαββατοκύριακα β’ τριμήνου 2019-2020

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Φ.12/657/70691/Δ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324 Β/11-05-2016) καθορίστηκε νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου με εφαρμογή  σε όλα τα 4/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία από τη σχολική χρονιά 2016-2017. Σύμφωνα με αυτό, ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας ανά ημέρα ανέρχεται στις 6 ώρες και οι μαθητές ολοκληρώνουν το υποχρεωτικό πρόγραμμα μαθημάτων στις 13.15 καθημερινά, υπό την προϋπόθεση της στελέχωσης του σχολείου με εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.

Η διάρθρωση του καθημερινού ωρολογίου προγράμματος έχει την ακόλουθη μορφή:

Ώρα Δραστηριότητα
08.00-08.15 Υποδοχή μαθητών
08.15-09.40 1η διδακτική περίοδος (1η & 2η διδακτική ώρα)
09.40-10.00 Διάλειμμα
10.00-11.30 2η διδακτική περίοδος (3η & 4η διδακτική ώρα)
11.30-11.45 Διάλειμμα
11.45-12.25 5η διδακτική ώρα
12.25-12.35 Διάλειμμα
12.35-13.15 6η διδακτική ώρα
Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος
13.15-13.20 Μετάβαση μαθητών στην αίθουσα Ολοήμερου Προγράμματος
13.20-14.00 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος- Σίτιση μαθητών
14.00-14.15 Διάλειμμα
14.15-15.00 2η ώρα- Μελέτη, Προετοιμασία
15.00-15.15 Διάλειμμα
15.15-16.00 3η ώρα- Επιλεγόμενο διδακτικό αντικείμενο (αθλητισμός, μουσική, εικαστικά, θεατρική αγωγή κ.λπ)

Η κατανομή των διδακτικών αντικειμένων σε ώρες την εβδομάδα είναι η ακόλουθη:

  A B Γ Δ Ε ΣΤ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 2 1 1
ΓΛΩΣΣΑ 9 9 8 8 7 7
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 5 4 4 4 4
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 2 2 2
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ 4 4 2 2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2 2
ΦΥΣΙΚΑ 3 3
ΚΠΑ 1 1
ΕΥΕΛ. ΖΩΝΗ 3 3 2 2
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 2 1 1 1 1
ΜΟΥΣΙΚΗ 1 1 1 1 1 1
ΘΕΑΤΡΙΚΗ 1 1 1 1
ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ 3 3 3 3 2 2
ΑΓΓΛΙΚΑ 1 1 3 3 3 3
2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣ. 2 2
ΤΠΕ 1 1 1 1 1 1
ΣΥΝΟΛΟ 30 30 30 30 30 30